Справедливост по списъци

Пределът на българските възможности за постигане на справедливост е да се изкарат списъци на хора, които също са българи. Това е комично, а не трагично

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.