Според доклад: В България най-често се нарушават човешките права на подсъдимите

Заедно с Гърция, Румъния и Полша България е сред членките на ЕС, които  най-често нарушават правото на справедлив съдебен процес при наказателните дела, пише "Гардиън". Гърция, България, Полша и Румъния са страните от ЕС, които през последните години най-много са нарушили правото на справедлив съдебен процес при наказателни дела, сочи проучване на регистрирани в Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) нарушения, пише британският в. "Гардиън". Най-честият повод за критики е твърде дългото забавяне на започването на съдебния процес. В някои страни от ЕС досъдебното задържане под стража може да трае до четири години, а в други страни няма законово определен максимум, отбелязва вестникът. Проучването е извършено от лондонската организация "Феър трайълс интернешънъл" (FairTrials.net) и международната юридическа фирма Клифърд Чанс (CliffordChance.com) и обхваща петгодишен период – от 2007 до лятото на 2012 г. Проблемите, изглежда, стават по-тежки. През 2007 г. в ЕС е имало 37 нарушения на правото за справедлив наказателен процес, а през 2011 г. са нараснали двойно до 75 нарушения. Най-голям нарушител през проучения петгодишен период е Гърция със 108 нарушения. Повечето са свързани с хронични забавяния преди започване на съдебен процес. Също така не винаги има на разположение преводачи и са били изразени опасения за корупция на съдебната система в Гърция, се казва в изследването "Право на защита в ЕС". България има 92 регистрирани в ЕСПЧ нарушения през изследвания петгодишен период, в повечето случаи заради необичайно дълги забавяния във фазата на досъдебно производство. На задържаните често пъти не се осигурява достатъчен достъп до адвокат и до семейството им, се отбелязва в доклада. Сред другите страни с голям брой нарушения са Полша със 67 случая и Румъния с 49 случая.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.