Спират топлата вода в 15 района на София

Топлофикация София” ЕАД стартира едновременно подмяната на 37 км тръби, както и основни ремонти в ТЕЦ „София-Изток”. Подмяната трябва да приключи към средата на септември. Обектите са разположени в 15 районни общини: Подуене, Красно село, Лозенец, Триадица, Красна поляна, Люлин, Възраждане, Надежда, Илинден, Връбница, Сердика, Овча купел, Изгрев, Младост, Студентски град. Рехабилитацията на топлопреносната мрежа ще доведе до спиране на топлата вода в определени участъци на столицата. Сроковете за спиране са с различна дължина, като на някои участъци, където ще се подменят главни магистрални топлопроводи стремежът е най-дългият срок да е около 40 дни.

За да се минимизира неудобството за столичани от липсата на топла вода, паралелно с извършвавето на подмяната на тръбите ще бъдат изпълнени и неотложни ремонти на съоръжения в ТЕЦ „София Изток”, което налага спиране на централата в периода 15 -30 август.

От “Топлофикация” обясниха, че топлопроводите в София са изградени основно през 70-80 години на миналия век. Тръбите имат живот около 25 години, а при добра поддръжка той може да се удължи до около 30 години. Техническите изисквания задължават подменянето ежегодно на около 30 км от топлопроводите. От 990 км топлопреносна мрежа са рехабилитирани едва 150 км. Основна причина за това през годините е липсата на достатъчно средства, която налага годишно да се подменяти само по 10-12 км. Изключение прави 2013г., когато са рехабилитирани 32 км. от мрежата.

Именно остарелите тръби са причината за честите аварии в системата. В тази връзка компанията кандидатства с проект за повишаването на енергийната ефективност при преноса на топлинна енергия, който получи безвъзмездна финансова помощ от Международен фонд “Козлодуй”. Така ще имаме възможност да рехабилитираме над 100 км. тръби до 2017 г. Осъзнаваме сериозното неудобство, което създаваме на столичани и наистина съжаляваме. Но в същото време този процес е от изключителна важност и не може да бъде отлаган повече отново в интерес на клиентите.”, коментира инж. Любен Параланов, председател на Съвета на директорите на „Топлофикация София” ЕАД.

В периода 2011-2014 г. са направени значителни инвестиции в топлопреносната мрежа. и са рехабилитирани близо 60 км тръби. Това доведе до намаление на транспортните разходи и топлинните загуби по преноса средно до около 17,5% при обща дължина на топлопреносната мрежа от 990 км, с което е достигнато най-ниското ниво сред всички топлофикационни компании в страната и е сериозно приближаване към показателите за ЕС.

“Амбицията на ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД е след осъществяване на мащабната рехабилитация на още около 10% от топлопреносната мрежа в столицата, транспортните разходи и топлинните загуби да бъдат редуцирани до ниво от около 16%, което е сред най-добрите европейски показатели“, допълни Л.Параланов.

Ще положим максимални усилия да се работи ускорено и по график на всички обекти, защото и за нас това е загуба, но нямаме избор и ремонтите трябва да бъдат извършени. Ще упражняваме непрестанен контрол върху дейността на фирмите-изпълнители, както и върху качеството на извършваните работи. Ще следим безкомпромисно за обезопасяването на обектите. Призоваваме столичани да сигнализират както отговорните лица от фирмите–изпълнители, посочени на информационните табели на всеки обект, така и “Топлофикация София” в качеството й на възложител на специално отворения и-мейл адрес [email protected] . Ще се отнесем с нужното внимание към всеки получен сигнал.”, каза още Л. Параланов.

Клиентите на компанията могат да направят справка за предстоящите ремонти и в кол-центъра на телефон 0700 11 111, където ще има автоматични съобщения за сроковете на спиране на топлата вода в различните квартали. „Топлофикация София” ще продължи да спазва законовите изисквания да уведомява своите абонати за ремонтите и спиранията на топлата вода минимум 15 дни предварително. За периодите на плановите годишни ремонти, които засягат отделните квартали, съобщения ще се публикуват и в месечните сметки, така че информацията да достигне персонално до всеки абонат. За времето на ремонтите на клиентите няма да бъдат начислявани сметки за топла вода и това ще бъде отразено на отделен ред в месечните съобщения.

Топлофикация София” напомня на своите клиенти да не източват от топлия кран вода във времето на ремонта, за да не въртят излишни показания на топлия водомер. За да си гарантират спокойствие, хората могат да си затворят крана за топла вода в апартаментите и така да са сигурни, че няма да отчитат потребление.

График на ремонтите през 2015 г.:

 

 

 

 

 

 

 

 

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.