Спецификата на местните избори

За спецификите на местните избори е изговорено много. Може да се каже, че колкото населени места, толкова и особености, когато се провежда редовния местен изборен цикъл. Целта ми е обаче да погледнем на местните избори и от една друга и подценявана гледна точка.

За целта ще си послужа с една метафора, условна, но ще ни помогне да изясним по-добре ситуацията. Влизате в сайт за продажба на коли. Попадате на модел и марка, която си казвате, че не сте срещали по улиците на вашия град. Започвате да търсите, след това като се разхождате из улиците на същия този ваш град, изведнъж започвате да забелязвате точно този модел и марка кола, който сте проучвали в сайта – срещате го навсякъде паркиран, в движение. Именно тук идва интересният момент, това е нормално следствие, вие вече сте подвластен на нормата – „Забелязвам каквото търся! Търся, следователно съществува!“.

По този начин седи и осмислянето на това, което ни предстои – редовният цикъл местни избори през този октомври. Какво обаче е валидно при местните избори спрямо внушението, за което споменахме по-горе? На местните избори, поне в общините, ние избираме между два модела на една и съща марка кола – моделът „кмет“ и моделът „общински съвет“. Протичането на предизборната кампания обаче много често е ситуирана само около избора за кмет. Така се конструира разказа, че местното самоуправление се разказва единствено и главно през фигурата на кмета. Дебатът на местните избори се конструира „за“ и „против“ даден кмет. Става така, че институцията на общинския съвет остава на заден фон, сякаш е придатък на кмета. А това далеч не е така, със Закона за местната власт и местното самоуправление, малко са запознати, но това не пречи ние да се стремим да обърнем тази тенденция. Значението на местната власт е огромно за всеки гражданин, затова познаването на нейните органи е задължително.

Една от основните причини за изкривяването на дебата е свързана и с политическата култура, с която разполагаме ние – а тя е силно персонализираща. Кметът е местната власт, а това далеч не седи по този начин и правно, и политически. От друга страна агентите на публично влияние имат отговорност дебатът да не се съсредоточава само в мажоритарния избор, а да придобие по-дълбок и качествен характер, провеждайки разговор за различните местни политики.  Достатъчно е да споменем, че съгласно закона общинският съвет е органа, който: приема и изменя годишния бюджет на общината – тоест кметът е зависим от общинския съвет. Общинският съвет определя и размера на местните такси, приема решения за управление и разпореждане с общинско имущество,  приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове, приема правилници, наредби и много други.

Така виждаме, че е в наш интерес като граждани, да направим своя информиран избор не само за дадения кандидат за кмет, но и за общинските съветници, които ще изпратим. Това е представителният орган, който стои най-близо до гражданина. Затова и дебатът, който ще се проведе на предстоящите избори трябва да бъде въз основа на дебат и по двата модела на марката местна власт – за кмет и за общински съвет. Когато има дебат – ще почнем да разбираме, че има и други органи на местната власт, които съществуват и имат своето значение и функции. И ако знаем, че напоследък се настани мнението за феодализиране на даден район, за феодализиране на даден кмет, то може би е редно да си зададем въпроса – не ни ли трябва един общински съвет, който да бъде институционален коректив на кмета? Съществуват две логики на политически избор в този случаи – може да се гласува за кмет и общинска листа от една и съща политическа сила, но може да се гласува за даден кмет, а да се подкрепи друга листа със съветници, които вие припознавате.

По време на мандата си от 4 години, кметът разписва обществените поръчки проведени от общината. Когато дойдат изборите, обществената поръчка се провежда и подписва от обществото.

сп. LIFE

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.