Спасението на гражданите е в ръцете на самите граждани

Не може да се сравнява проекта за противодейсвие на тероризма у нас с мерките в САЩ, където приеха извънредни закони с драстични нарушения на свободите. За съжаление те не свършиха работа и конгресът реши да не продължат действието му. При огромен ресурс от около 50 млрд. долара имаше едва няколко задържани за подготовка на терористични актове.

В проекта се определяат зони на действие при терористичен акт, но не казва колко голяма е тя. Това е друга потенциална опасност. Това е в прерогативите на вътрешния министър. Но той примерно може да каже, че терористите са много мобилни и тогава като първа зона на заплаха може да бъде определена цялата страна. Ако върви в София стачка на учителите, той може да я прекрати. Медиите ще са задължени да публикуват само официалната информация, спусната от МВР и правителството. Има възможности за злоупотреба, а тези неща трябва да се уточнят.
Въпросът е в това, че в МВР съществува недокомплект, което пречи да се работи ефективно. В момента за страната той е 18 на сто, а в София е 800 души. И понеже този терористичен акт няма да бъде извършен в Галиче, а някъде в София, където има стълпотворение на хора, това е много сериозен проблем. Военните могат да компенсират тази липса на хора в рамките на съвместни патрули. МВР ще има водеща роля, защото полицейските патрули познават района. При футболни мачове, например, полицията познават най-реакционните фенове, шефовете на агитки.

Подобни закони, които ограничат граждански права, задължително минават през одобрение на обществото. Защото винаги съществува презумпцията, че може да се злоупотреби. Специалните обстоятелства изискват специални мерки.
Гражданите не вярват, а управляващите казват, че няма опасност, че тя е надценена, че гражданите не трябват да бъдат разтревожени. А според мен трябва. Спасението на гражданите е в ръцете на самите граждани. Но въпросът не е дали са необходими такива закони, а доколко хората вярват на властта. Когато не вярват, винаги предполагат възможност за злоупотреба.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.