„Сова харис“: Младите не знаят за Младежката гаранция

Над 85% от българите не са чували за Младежката гаранция и мерките за младежка заетост в България, а младите хора от малките градове и населени места не знаят към кого да се обърнат, за да получат информация за възможности за продължаващо образование, стажове и работа.

Това сочи проучване на „Сова харис“, представено на конференция „Младежката гаранция – работа и образование за младите хора“, организирана от президента на ПЕС Сергей Станишев и Информационното бюро на ЕП в България.

Христо Белчев запозна присъстващите с резултатите от национално представително социологическо проучване, проведено през ноември т.г., според което преобладаващата част от населението смята, че държавата трябва да подкрепя интеграцията на младежите на пазара на труда, както и да инвестира повече средства в това.

Близо 86% от пълнолетните жители на България считат, че е необходимо държавата да подпомага безработните младежи до 24-годишна възраст в намирането на работа. 82% от хората смятат, че държавата трябва да инвестира в образованието на младите хора, като подпомага продължаването на образованието на младите от 15 до 24 годишна възраст.

Почти половината от запитаните пък смятат, че Младежката гаранция ще има само временен ефект, и че връзката между бизнеса и образованието е прекалено слаба, както и че държавата не провежда достатъчно ефективна политика в този сектор.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.