Социологическите проучвания за изборите – с данни за възложителя и платеца

Депутатите гласуваха в периода от насрочването на изборите до самия изборен ден всяко огласяване на резултати от допитвания да съдържа информация за възложителя на проучването, изпълнителя и източниците на финансирането му. Резултатите не трябва да се огласяват под каквато и да е форма в деня за размисъл и до обявяване на края на изборния ден на територията на страната.

И занапред данни от социологически проучвания ще се огласяват след 19.00 часа в деня на вота. Това предвиждат гласуваните днес на второ четене текстове от новия Изборен кодекс. Мнозинството не прие предложение на депутата от “Атака” Павел Шопов да се забрани разгласяването под каквато и да е форма на социологически проучвания в изборния ден. Шопов се аргументира с наложилата се практика през целия изборен ден във вид на класация на песни, книги или цветя да се съобщават данни в медиите.

БНР и БНТ ще отразяват предизборната кампания чрез клипове и диспути, договорени 31 дни преди изборния ден. Двете обществени медии ще предоставят време за безплатни диспути с времетраене не по-малко от 240 минути. При президентски избори безплатният диспут трябва да е не по-малко от 1 час.

Печатните медии и онлайн новинарските услуги ще предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, които ще се обявяват в интернет страницата им не по-късно 40 дни преди предизборния ден и ще се изпращат незабавно на Сметната палата и ЦИК.
Депутатите забраниха предизборната агитация в държавните и общинските институции, както и в държавния и общинския транспорт.

Бюлетините за изборите оттук нататък ще са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия, която не позволява да се разкрива тайната на гласуването, с поредни номера и със защитни знаци, решиха народните представители. Занапред хартиените бюлетини ще се отпечатват от печатницата на БНБ при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа и под контрола на Министерството на финансите и Централната избирателна комисия.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.