Сотир Цацаров: Ще предложа на всички диалог и уважение

Предстои ни съвместна и обща работа. На първо място тя трябва да продължи започнатото, да надграждаме и да продължим позитивното, започнато от всички вас – от проф. Борис Велчев до най-младия прокурор сред вас.

С тези думи новоизбраният главен прокурор Сотир Цацаров се обърна към присъстващите в зала „Тържествена” на Съдебната палата веднага след като се закле и подписа протокола за встъпването си в длъжност. Самата церемония продължи по-малко от 10 минути. На нея присъства целият Висш съдебен съвет, председателите на ВАС и ВКС, други висши магистрати. На местата за съдиите в залата бяха Сотир Цацаров, бившият главен прокурор и настоящ конституционен съдия проф. Борис Велчев и и.ф. главен прокурор Бойко Найденов.

В краткото си слово Сотир Цацаров изтъкна, че основен акцент в работата на прокуратурата ще бъде изпълнението на препоръките, залегнали в последния доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и контрол. По думите на Цацаров, исканите от Европейската комисия промени са както осъществими, така и нужни, защото не става дума за нищо повече от вече постигнатото в страните от Европейския съюз и това е постижимо, както от българската съдебна система, така и от българската прокуратура. Цацаров допълни, че предстои много работа – от борбата с тежката организирана престъпност до противодействието на така наречената битова престъпност.

В хода на работата мога да предложа на всички вас подход, който бих нарекъл диалог и динамика, уважение и справедлива оценка на труда на всеки колега, посочи Сотир Цацаров. Обвинител №1 изтъкна убеждението си, че залогът за търсения успех не е в това, че прокуратурата е единна и централизирана, колкото в създаването от главния прокурор на условия за нормална работа на всички и освобождаването им от несвойствени задължение.

В пресконференция веднага след церемонията Сотир Цацаров обяви имената на хората, които предлага за свои заместници. Във Върховна касационна прокуратура ще има четирима заместници на главния прокурор: Борислав Сарафов и Галина Тонева (досегашни зам.-главни прокурори), както и Пенка Богданова, говорител на Апелативна прокуратура-Пловдив и Ася Петрова, окръжен прокурор на Шумен.

Във Върховната апелативна прокуратура за заместник-главен прокурор бе предложен Камен Михов. В качеството си на директор на НСлС заместник главен-прокурор остава и Бойко Найденов.

Откривайки церемонията в зала „Тържествена” и. ф. главен прокурор Бойко Найденов пожела успех на Сотир Цацаров и го увери, че както всички присъстващи в залата, така и всички български прокурори ще бъдат зад своя главен прокурор в борбата с престъпността, така както законът повелява.

Бившият главен прокурор проф. Борис Велчев държа кратка реч, в която по-скоро шеговито си позволи да даде три съвета на своя наследник в прокуратурата: през следващите 7 години да има колкото се може по-малко скандали, най-сетне да обясни на обществото какво прави главният прокурор, да преодолее грешното разбиране за ВСС, че това е мястото, където главният прокурор дава пресконференции всеки четвъртък.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.