Служители на прокуратурата обжалват пред съда решение на ВСС

Служители от специализираната администрация на прокуратурата са поискали от Върховния административен съд да отмени решение на ВСС от 3 юли т.г., с което е утвърдена нова структура в 62 прокуратури в страната, пише “Преса”. Според служителите ВСС в пълно нарушение на правилата е пуснал реформата, без да са изготвени задължителните по закон длъжностни характеристики, което станало повод за безпрецедентен натиск над съдебните служители да приемат нови и по-ниско платени длъжности. По тази причина в жалбата се иска съдът да спре изпълнението на оспореното решение. Твърди се, че от решението на ВАС зависи съдбата на над 400 съдебни служители в цялата страна.

Проблемът е заложен в Правилника за администрацията на прокуратурата (Д.в. бр. 106/2013), който въведе промени в административните звена на касационната и на апелативните прокуратури и окръжните, районните прокуратури и следствените отдели към тях. От досегашната структурата на специализираната администрация отпадат длъжностите главен специалист, старши специалист, младши специалист, завеждащ служба, както и други. В специализираните структури остават само съдебни деловодители, но служителите са категорични – вършат същото като преди, само че срещу по-ниски заплати. По този повод вече има заведени трудови дела.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.