Служебните министри да не съгласуват ново застрояване на НП “Пирин”

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" изпрати писмо до всеки един от министрите в служебния кабинет да не участва в процедурата по промяна на Плана за управление на Национален парк Пирин, поискана от Община Банско, съобщиха от коалицията.
"Процедурата е започната от Община Банско и Министерството на околната среда и водите в нарушение на българското и европейско екологично законодателство и с Вашето участие като съгласувателен орган Вие ще бъдете въвлечени в противозаконните действия на тези две институции", се казва в писмото.
Природозащитниците припомнят, че цялата процедура цели да се узаконят извършените нарушения от концесионера и екоминистерството между 2001 и 2011 г., които доведоха до използване на площ, която е с 60% по-голяма от разрешеното по концесия. Новите промени освен това ще допуснат и ново застрояване със ски лифтове и писти на Национален парк Пирин върху 14 пъти по-голяма площ от разрешеното по концесията за ски зона Банско. Всичко това – в нарушение на обществения интерес и на Закона за защитените територии. 
Коалицията "За да остане природа в България" припомня, че започнатите промени в Плана за управление на Национален парк Пирин не са подложени на процедура за преценка на необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимост с Натура 2000. Освен това те разрешават строителство на нови лифтове и писти в Национален парк Пирин, въпреки категоричната забрана в чл. 21, т.1 от Закона за защитените територии. До момента са събрани над 40 хиляди подписа в интернет и на хартия в петицията за опазване на Национален парк Пирин от допълнително застрояване и изсичане на вековни гори.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.