Скоро по-силният ще пребива или ще управлява по-слабия

Вървим в неизбежната посока: Много скоро у нас по-силният ще докопва по-слабия и ще му доказва кой е по-по-най в “тази държава”.

Другояче не би могло и да бъде, когато властта се разглежда като чук, а проблемите – като гвоздеи. Другояче не би могло и да бъде, когато антиевропейското развитие на България се обезпечава от не-до-граждани, за които правото на силата стои много над силата на правото. Някога, в естественото състояние на обществото, по-силният изяждаше или покоряваше по-слабия. В близко бъдеще, в неестественото състояние на обществото ни, по-силният ще пребива или ще управлява по-слабия.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.