Складират излишната енергия като втечнен въздух

 

 

 

 

 

Втечняването на въздуха може би ще предложи решение на едно от най-големите предизвикателства пред инженерната наука – как да се складира електроенергията, съобщи Би Би Си. Според Института за механоинженерство втечненият въздух може да се конкурира като метод с акумулаторите и водорода, за да складира излишната енергия, произведена от ВЕИ, например от вятърни турбини през нощта. Тази енергия може да замрази въздуха до криогенно състояние в отдалечено място. А когато търсенето се увеличи, въздухът може да се затопли и върне в предишното му състояние, за да задвижи турбина. Според инженерите процесът на производство на електричество в „правилното време“ може да достигне 70 % ефикасност. Първоначално технологията е била разработена в гаража му от Питър Диърмен, откривател от Хъртфордшир, с цел задвижване на автомобили. Highview Power Storage е фирмата, създадена за използване на неговата технология в система за съхраняване на електроенергия и употребата й в електропреносната мрежа. Според енергийния й шеф Тим Фокс това откритие е много умно приложение, което прилича на потенциално решение на предизвикателството с нарастващата употреба на енергия от ВЕИ.

Източник: klassa.bg

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.