Синдикати и работодатели заплашват да напуснат Надзорния съвет на НЗОК

Национално представителните синдикални и работодателски организации се обединиха срещу предложението за увеличаване на държавната квота в Надзорния съвет на НЗОК с още двама души, включено в законопроекта за изменение на Закона за здравното осигуряване. Тази теза беше изложена в писмо, подписано от организациите, и изпратено до председателя на 43-то Народно събрание и председателя на Комисията по здравеопазване.

Приемането на тази промяна ще доведе до възможност решенията на НС на НЗОК да бъдат приемани само с гласовете на представителите на държавата, като се игнорират гласовете на останалите представители в НС. Подобен подход е в разрез с принципа на паритетно представителство на страните в НС, така и с основната цел на законопроекта – за по-голяма прозрачност.

Предложението за промяна в състава на НС на НЗОК не съответства и на финансовия принос на държавата (34 на сто) във финансиране на дейността на Здравната каса.

Организациите заявяват, че ще преразгледат участието си в състава в НС на НЗОК, ако предложението за увеличаване на държавната квота се приеме от Народното събрание.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.