Сигнал: Три обществени поръчки по европейски програми са нагласени!

През изминалите две седмици бяха публикувани протоколи и решения по обществени поръчки на няколко държавни институции, които предизвикват доста въпроси и силно възмущение. За съжаление за малкият бизнес остава непосилна възможността за обжалване,
поради високите държавни такси, а отчаянието вече е пълно и ни завладява. Разчитаме на медиите да направят тази информация публична, да се самосезират държавните органи, които са създадени с цел да контролират подобни действия. Това се казва в сигнал, изпратен до komentator.bg.
В писмото се набляга на мотивите на комисиите на Възложителите, с които отстраняват участниците в процедурите, сред които фирми с богат опит и квалифицирани експерти в областта. Ясно е, че нормалната практика в България е процедурите да са предварително „нагласени“, но не сме подозирали това да си го позволяват и органи, които следва да участват активно в борбата с корупцията, като КОНПИ например. Всички процедури са в изпълнение на проекти, финансирани от европейски програми. Това личи и от прогнозните бюджети за дейностите, които са в пъти над нормалните пазарни цени
за услугите.
Ето ги и резултатите:
Национален институт за помирение и арбитраж – обществена поръчка чрез публична покана на основание Глава осма“а“ от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на Функционален анализ на структурата на НИПА, изготвяне предложение за промени във вътрешните актове за дейността и организацията на работата на НИПА и оптимизация на структурата и преразпределяне на функциите и дейностите на администрацията на НИПА“, финансирана по европейски проект. Участници в процедурата: 14 фирми, от които 13 са отстранени по решение на комисията Избран изпълнител: БС Интернешънъл ЕООД с най-висока предложена цена от 45 400.00лв.
при прогнозна стойност на поръчката 45 913.00 BGN
Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество – обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за реализация на дейности за Разработване и внедряване на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2008 и за дейности за информация и публичност за нуждите на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ)“, финансирана по европейски проект.
Участници в процедурата: 6 фирми, от които 4 са отстранени по решение на комисията. Избран изпълнител по Обособена позиция 1: Консорциум ДЗЗД „ВПВАВ“ ГД с най-висока предложена цена от 229 000.00.00лв. при прогнозна стойност на поръчката 237 920.00лв.
Комисията не е публикувала своевременно информация за отваряне на ценови оферти, а с публикуване на протокола за класиране е добавила и съобщението за публично отваряне на оферитие от 23.04.2015 г.
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – обществена поръчка с предмет „Осигуряване на ефективен процес на предоставяне на административни услуги чрез въвеждане на стандарт за система за управление на качеството в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури”, финансирана по европейски проект Участници в процедурата: 12 фирми Избран изпълнител: Ди Джи Консулт ЕООД, с предложена цена от прибл.140 000.00лв при таван на процедурата от 227 500,00 лв. Фирмата не е позната в бранша, а кратко проучване показа, че за да покрие изискванията за участие е преминала одит за разширение на обхвата си на сертификат по ISO
9001:2008 на 26 март, ден преди крайният срок за участие.

2 Comments

  1. Относно последната….- как се елиминират 11 от най-добрите консултантски фирми в бранша в страната свързани със системите за управление (конкретният им общ дял вероятно е към 65% от всички сертифицирани организации в България) за сметка на една “счетоводна” фирма, която има ЕДНА ЕДИНСТВЕНА нарочно консултирана фирма, но е предварително договорена както по този критерий така и по критерии, които предварително са обявени, че не се оценяват и дори не се достига до офертните им ценови предложения – по голяма арогантност вероятно няма (или пък вече има навсякъде – да му мисли ОЛАФ – поне те ще имат оборот) – РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ да не смятат, че останалите са шарани – сами ще се удавят в собственото си блато.

Leave a Reply

Your email address will not be published.