Щонов: Почти всички в Енергийния борд са за поскъпване на тока

Всички сме наясно, че енергетиката е в тежко състояние. 95% от експертите в Енергийния борд са се обявили “за” вдигането на цената на електроенергията. Това заяви служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов на извънреден брифинг, съобщи БГНЕС.

“Поскъпването на тока е необходима мярка и това увеличение е минимално”, подчерта той. Щонов добави, че ако не се вземат мерки, дефицитът в НЕК ще нараства с близо 1 млрд. лв. годишно.

В момента натрупаният в НЕК дефицит е приблизително 3 млрд. лв., като 1,5 млрд. лв. от тях са заради проекти като “Цанков камък” и АЕЦ “Белене”, а останалите задължения са породени от дисбаланс.

“Наясно сме, че покупателната способност на българите е ограничена, но тази стъпка е необходима, защото в противен случай ще имаме сътресения в икономиката”, подчерта министър Щонов.

На 27 август служебното правителство създаде Енергиен борд като постоянно действащ консултативен орган на Министерския съвет за решаване на важни обществено значими въпроси в областта на енергетиката. Негов председател е вицепремиерът Екатерина Захариева, а заместник-председател – министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов.

Целта е да се повиши прозрачността, диалога и пазарната ефективност с оглед преодоляването на затрудненията в българската енергетика.

Членове на Енергийния борд са заместник-министри на икономиката и енергетиката и на труда и социалната политика, председателят на ДКЕВР и по един представител на Българска фотоволтаична асоциация, Асоциацията на водните централи, Българската ветроенергийна асоциация, БЕХ, НЕК, “Ай И Ес ЗС Марица Изток 1” ЕООД, “Контур Глобал Марица Изток 3” АД, Асоциацията на топлофикационните дружества в България, ТЕЦ – заводски централи, Асоциацията на търговците на електрическа енергия, Българската петролна и газова асоциация, Българската асоциация природен газ, “Енергиен системен оператор” ЕАД, “ЕВН България” ЕАД, “ЕНЕРГО-ПРО Варна” ЕООД, “ЧЕЗ България” ЕАД, Българската национална асоциация на потребителите, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Асоциацията на банките в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската минно-геоложка камара, НСФЕБ – КНСБ, ФСО ФЕ – Подкрепа.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.