Шефката на КФН ще взима 13 146 лв. заплата

Комисията за финансов надзор (КФН) обяви новите възнаграждения на ръководството и служителите на комисията след промяната в закона и в модела на финансиране на КФН, осигурявано изцяло от събираните от бизнеса такси вместо от бюджетна субсидия, както досега.

 

Председателят на комисията ще получава основно месечно възнаграждение в размер на 13 146 лв. Основното възнаграждение на заместник-председателите ще бъде в размер на 12 003 лв. Членът на КФН ще получава 11 432 лв.

 

В специализираната администрация средното възнаграждение на директориите на дирекции ще възлезе на 5 133 лв. Актюерите, на които ще се разчита да вдигнат ефективността на застрахователния надзор, ще получават средно по 4 500 лв., след като бъдат наети от комисията.

 

Средното основно възнаграждение на главните експерти е определено на 2 893 лв., на старши експерти на 1 989 лв., а на младши експерти на 1 472 лв.

 

Възнагражденията в КФН са определени чрез Вътрешни правила за работна заплата, публикувани на сайта на комисията.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.