СГС заседава по дело за пране на пари срещу бивш съдия

Софийски градски съд ще заседава от 13, 30 часа по делото срещу бившия председател на Административен съд – Бургас Атанас Вълков. Обвинителният акт е за документни престъпления, пране на пари и престъпление по служба.

Атанас Вълков е обвинен за това, че в периода от началото на май 2007 г. до февруари 2011 г. в гр. Бургас и в гр. Несебър, при условията на продължавано престъпление, е съставил 18 неистински частни документа – пълномощни, молби, заявления, разписки, предварителен договор и искова молба от името на различни лица, и ги е употребил пред различни лица и институции – Община Несебър, Общинска служба „Земеделие” Несебър, Службата по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас, Районен съд гр. Несебър, Административен съд гр. Бургас.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.