СГС: КТБ е в неплатежоспособност от 6 ноември 2014 г.

Софийският градски съд (СГС) обяви фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ) и определи за начална дата на неплатежоспособността ѝ 6 ноември 2014 г., когато бе отнет лиценза на банката, съобщи “Правен свят”. Новината бе потвърдена и от министъра на финансите Владислав Горанов, но отсъства от сайта на СГС.

Решението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от БНБ и прокуратурата.

Според специалисти, цитирани от “Правен свят”, датата 6 ноември 2014 г. е най-късната възможна дата за начало на неплатежоспособността на КТБ, като с това свое решение съдът на практика бетонира всички прихващания, извършени след поставянето на КТБ под особен надзор до отнемането на лиценза ѝ.

БНБ настояваше съдът да определи за начална датата на неплатежоспособността 30 септември 2014 г., когато излезе одитният доклад, в който се констатира, че КТБ е с отрицателен капитал. Последиците от днешното решение са, че дейността на КТБ и правомощията на органите ѝ са прекратени и те са лишени от правото да се разпореждат с имуществото, включено в масата на несъстоятелността.

Съдът е разпоредил решението му още днес да бъде изпратено на БНБ, КТБ и Фонда за гарантиране на влоговете. След като го получи, фонът вече може да назначи постоянен синдик на обявената в несъстоятелност КТБ.

От днес започва да тече и двумесечен срок, в който кредиторите на банката могат да подават искания вземанията им да бъдат признати от синдиците. След изтичането на този срок, синдиците имат 14 дни, в които да изготвят три списъка – в първия трябва да бъдат посочени кредиторите с приети вземания, във втория – кредиторите с неприети вземания, а в третия – служебно приетите вземания. След това започва да тече нов 14-дневен срок, в който недоволните кредитори могат да подават възражения. Кредитори, които са изтървали двумесечния срок за предявяване на вземанията им, могат да го напрвят с установителен иск в едногодишен срок от решението за откриване на производството по неъстоятелност.

Освен това от днес всички вземания на кредиторите на КТБ в чужда валута се превръщат в левове по днешния курс на БНБ. А всички давностни и преклузивни срокове относно права на банката спират да текат за шест месеца.

“Много е вероятно сегашните временни синдици на КТБ да бъдат определени за постоянни”, коментира министърът на финансите Владислав Горанов след днешното заседание на правителството.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.