Семейните лекари понасят достатъчно тегоби

Не съм специалист по здравеопазване. Но от опита си на пациент смятам, че е погрешно общо-практикуващите лекари да понасят допълнителна тежест на реформата в здравната система. Просто защото и при настоящата – нереформираната система – те носят основната тежест и са източник на огромната част от здравните услуги , които се произвеждат от нея. Да се намаляват техните приходи е неразумно – едно левче месечно за всеки записан пациент. Джи-пи-тата са регистрирани като еднолични търговци и са натоварени с много разходи. Потребителската такса от 2.90, която всеки влязъл на преглед трябва да плаща не се събира редовно и не е работа на самия лекар да се превръща в дребен търговец за да я събира. По-разумно е тази такса да се изплаща от здравната каса и да бъде включена като приход в здравните осигуровки на гражданите. Контролът върху дейността на общо-практикуващите лекари от страна на здравната каса е доста формален – интересът е само към отчетната документация, но не и към качеството на самата здравна услуга. За тези от тях, които работят по-добре от другите няма никакъв друг стимул освен повечето желаещи да се запишат при тях като пациенти. Но повече пациенти означава и по-голяма отговорност. Ако реформата намали приходите им, ще унищожи дори и този – останал последен стимул за добра работа.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.