СЕМ избира шеф на радиото на 24 май

Съветът за електронни медии (СЕМ) ще избере нов генерален директор на БНР на 23 май 2013 г. Това е решил медийният регулатор на последното си заседание. Вторият мандат на сегашния генерален директор на обществената медия Валерий Тодоров изтича на 29 май т.г. Той беше преизбран от СЕМ през май 2010 г.

Кандидатите за шеф на БНР трябва да са български граждани, да имат завършено висше образование и да притежават доказан опит в електронните медии, журналистиката, правото или икономиката. Освен това трябва да се ползват с обществен авторитет и професионално признание, да имат най-малко 5-годишен трудов стаж в радио.

СЕМ ще събира документи за кандидатстване от 20 март 2013 г. до 19 април 2013 г. Допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат обявени до 10 май 2013 г.

СЕМ ще проведе събедедване на 20, 21 и 22 май 2013 г. в открити заседания. След това с явно гласуване ще бъде избран нов генерален директор на БНР. За избран се счита кандидатът, получил най-малко 3 гласа.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.