СЕМ и ЦИК ще подпишат споразумение за мониторинг на изборите

СЕМ и ЦИК ще подпишат споразумение за специализиран медиен мониторинг на изборите, насрочени за 25 май. В глава 12 на новия Изборен кодекс са предвидени задължения на СЕМ, отнасящи се както за предстоящите избори за европейски парламент, така и въобще във връзка с изборите. Конкретните принципи и параметри за специализирания мониторинг, който СЕМ ще осъществи ще залегнат в бъдещото споразумение. То ще бъде подписано и от генералните директори на БНТ и БНР.
„Имаме показатели, по които ще водим мониторинга. Главното, върху което ще обърнем внимание, е да има равнопоставеност и справедливост. Препоръчва се, както на политическите сили, така и на кандидати, които са и медийни лица, водещи, да се въздържат в другите форми, извън тези, които са предвидени за президборна кампания да включват подобни теми”, заяви членът на СЕМ Иво Атанасов по БНР.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.