Сдружение се бори срещу остатъците от комунизма и ДС

Сдружение „Достойнство, отговорност, морал“ (ДОМ) представи визия за справедлива и достойна България. В ДОМ са Христо Казанджиев, адвокат Иван Груйкин, Красен Станчев, Алекс Алексиев, Крум Славов, Красимир Момчев, историкът Янко Гочев, доц. Серафим Николов, Спас Димитров, архиепископ Христо Писаров, Иван Сотиров, Любов Панайотова и др.

Ето текста на приетата визия, публикуван от Иван Сотиров във фейсбук:

„ЗА СПРАВЕДЛИВА И ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ“

След 45 години комунистически диктатура и 26 години измамен посткомунистически преход България е в тежка нравствена, икономическа и демографска криза. Преходът вместо демокрация донесе олигархично управление и безнаказаност за престъпленията на комунистическата номенклатура, ДС и техните наследници. Основните политически партии в България са се превърнали в частни фирми на председателите си и на партийните апарати. Водещите медии също са неразделна част от този модел. Борбата между олигархичните кръгове за сфери на влияние в правителството и ВСС ни се представя като реформаторско усилие. Олигарсите успяха да усвоят почти изцяло отпуснатите от Европейският съюз средства за реформиране на страната ни. Връх на този грабеж е заробването на държавата ни с външни кредити, които се наливат в непазарната ни икономика, за да попадат в джобовете на олигарсите. Сметката ще се плаща от нас и нашите потомци.

Въпреки, че страната ни е член на ЕС и НАТО нейното управление е копие и продължение на руската олигархична политическа система. Произведеният от прехода олигархичен елит е негоден да формулира и отстоява национална кауза на България. Днес имаме върховенство на законите, които се правят в услуга на олигархията, а съдът вместо справедливи присъди раздава индулгенции за невинност. Политическата система създава чувство за безперспективност и несправедливост и ражда обезверени и объркани хора, неспособни да градят бъдещето си достойно и отговорно. Затова дълг на всички почтени и родолюбиви българи е обединението за радикална промяна за постигане на достоен живот, чрез утвърждаване на справедливостта и морала в нашето общество.

Такава промяна е възможна само, ако в българските институции бъдат избрани хора, които не са свързани с БКП и ДС номенклатурата и създадения от нея политически „елит“ на прехода. Само такива хора могат да гарантират, че ще бъде потърсена отговорност за престъпленията срещу нацията, извършени през периода на тоталитарния режим и на посткомунистическия преход.

Ние искаме сигурност, за да има демокрация, а не за сметка на демокрацията. Единствено, ако превърнем страната ни в сигурно и справедливо място за живеене младите хора ще останат в родината, а тези които са я напуснали ще се върнат. За излизане от задънената улица в която се движи България приоритетни са реформите в политическите институции и публичната администрация, съдебната система, националната сигурност и образованието.

За морал в политиката, пресичане на корупцията и постигане на благоденствие за народа ни е необходимо:

Създаване на механизми за носене на пряка и персонална отговорност от лицата заемащи публични длъжности пред избирателите;

Разбиване на олигархично-монополните структури чрез пълни гаранции за свободната инициатива и пазар, привличане на чужди инвестиции и диверсификация на източниците на енергийни ресурси за страната ни;

Реформиране на публичният сектор, за максимална прозрачност и ефективност на обществените разходи;

Осигуряване на стабилност на законодателния процес и извършване на смела административна реформа за премахване на стотиците излишни регулации;

Децентрализиране и намаляване на свръх-централизираната и раздута администрация, както и засилване на местното самоуправление и създаване на второ-регионално ниво на самоуправление;

Премахване на заложените в закона за референдумите ограничения, чрез които се елиминират гражданските инициативи;

Реформиране на съдебната власт чрез решителна промяна на критериите и механизма за подбор на висшите магистрати, за да се премахне тяхната зависимост от партийно-олигархичните кръгове. Децентрализиране и преструктуриране на прокуратурата със закон. Връщане на триинстанционното производство.

Дълбока структурна реформа в цялата система за образование.

България трябва да има адекватна политика и реакция срещу четирите основни заплахи за страната ни и за нашия европейски дом – хибридната война; неоосманизма; радикалният ислям; и левият либерализъм, който е вирусът, разбиващ имунната система на Европейския съюз. Участието на страната ни като надежден партньор в НАТО и ЕС е базово условие за гарантиране на националната ни сигурност и благоденствие. България трябва да има активна позиция за формиране на политиката на НАТО и ЕС. Пред нас продължава да бъде открита възможността да се превърнем в лидер на Западните Балкани, тъй като без нашите усилия и партньорство НАТО и ЕС не биха могли да бъдат пълноценни в нашия регион.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.