СБЖ предлага национален браншови колективен трудов договор

Съюзът на българските журналисти обяви на специална пресконференция, че е внесъл пакет от законодателни инициативи в Комисията по културата и медиите на 43-то НС. Предложенията се отнасят до защитата на журналистическия труд и свободата на медиите, които са обсъдени и приети на заседание на Управителния съвет на СБЖ на 19 август 2016 г.

Ние сме обезпокоени от състоянието на медийната среда в България. Сривът на страната ни на незавидното 113-то място е показател за деградация. Принизяването на ролята на медиите се отразява тежко на журналистическата професия, която запада морално и материално. Зачестяват случаите на скрита подмяна на професията, когато журналистите се превръщат в пиари, пропагандисти или рекламисти”, посочи Снежана Тодорова, Председател на УС на СБЖ. По думите й СБЖ многократно е подчертавал необходимостта от колективен трудов договор, който да защитава правата на журналистите. „За съжаление към момента такъв договор съществува само в БНТ, БНР и БТА. Причината е в липсата на национален браншов колективен трудов договор. СБЖ настоява държавата да наложи по законодателен път, чрез Кодекса на труда, приемането на рамков национален колективен трудов договор на журналистите, който да признава особената роля на тази професия в съвременното демократично общество”, е категорична Снежана Тодорова.


СБЖ предлага на Комисията по културата и медиите на 43-то НС да бъдат предприети стъпки за признаването от държавата на журналистическия труд като втора категория. Особено внимание в законодателните инициативи се обръща на контрола върху държавното субсидиране на медии и управлението на средствата по европейски програми и проекти, защото само публичните институции могат в днешните условия да запазят финансовата връзка общество-медии.


„Многократно СБЖ е внасял предложение наказанието за посегателство над журналисти да се определи в Наказателния кодекс като квалифициращ признак от съответните състави на престъпление – заплахи, телесни повреди, убийства и т.н.”, заяви Снежана Тодорова.

Законодателните инициативи на СБЖ подлежат на обсъждане, допълване и юридическо прецизиране, като СБЖ очаква мнението на колегията относно изказаните в идеи. Те бяха обявени на 8 септември – Международния ден на журналистическата солидарност, който се свързва и с името на чешкия журналист Юлиус Фучик.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.