СБХ анатемоса логото с „яйцата на очи”

Съюзът на българските художници (СБХ) в официална декларация изрази категорично си несъгласие с новото лого на България като туристическа дестинация и го определи като некомпетентно направено и посредствено, съобщи news.bg. Позицията на СБХ е изпратена от председателя на съюза Любен Генов в писмо до президента Росен Плевнелиев и министъра на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.

В СБХ са подходили с академична строгост към логото на Туристически бранд „България" и са го анализирали задълбочено и всестранно. Ето и някои от изводите на експертите, изложени в писмото до Плевнелиев и Добрев:

    – Естетическите, композиционни, пластични, цветови и идейни характеристики на графичния знак носят осъществени недостатъци. Шрифтовото (типографско) решение за съжаление притежава не по-малко проблеми, изтъкват още от СБХ.

    – В логото са вградени множество образи- вода (може би море), слънце (прилича на кайсия, запетайка…), листо, роза (напомняща много на едно партийно лого), чадър-детелина, планина, капка, пясък…

    – Принципът на този подход предполага въпросът защо не са сложени реки, минерални извори и т.н. Всеки един от тези образи самостоятелно би могъл да се превърне в знак при добър креативен подход.

    – Самият графичен подход е доста посредствен. Изображенията не но соят характерен (запомнящ се) образ. Силуетът е объркан и неясен. При намаление или отдалечаване всичко се слива в нечетима визуална каша.

    – Всички елементи в логото са характерни поне за половината туристически държави в света. За съжаление могат да се намерят множество подобни лога за други държави, автобусни фирми, хотели и др. В този смисъл логото не носи директна асоциация за България – не изпълнява предназначението си.

    – Такова количество цветове са допустими в едно лого при определени обстоятелства. Но в случая те са неясни и някои са доста близки като стойност.

    – Шрифтът е претенциозен и тромав. Той подсилва бъбривостта на знака и цялото лого става още по-неясно и натоварващо.

В заключение, това лого може да се определи като некомпетентно и посредствено, подчертават от СБХ. В писмото на председателя на съюза Любен Генов до президента Плевнелиев и до министър Добрев се изтъква също така, че ръководството на СБХ е получило писма  от името на секциите „Графичен дизайн", „Рекламен дизайн" и „Дизайн", като в тях обосновано и недвусмислено е изразено отрицателното отношение на професионалната художествена общност към новия знак на България.

В позицията на СБХ се изтъква още, че фактът, че не е направен дори опит да се вземе мнение от която и да е от професионалните организации, говори колко са загрижени българските чиновници за имиджа на страната ни.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.