СБ: Руската икономика преживява спад заради кризата в Крим

Русия преживява икономически спад, като при това темпът на растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) се е забавил до 1,3 % през м. г. През 2012 г. този ръст е бил 3,4 %. Това се посочва в новия доклад за икономиката на Русия на анализаторите от Световната банка, представен в сряда в Москва, съобщи информационният център на ООН. В информацията се цитира мнението на експертите от СБ, които изтъкват, че недостатъчното внимание към провеждането на широкомащабни и комплексни структурни реформи е довело до намаляване на доверието сред предприемачите и потребителите.
Последните събития във връзка с кризата в Крим доведоха до превръщането на старите проблеми с доверието в криза и изостриха икономическите недостатъци на действащия модел за посстигане на ръст, се посочва в доклада на СБ. Анализаторите на банката са разработили два сценария за развитието на ситуацията. В първия от тях се предполага, че последствията на кризата около Украйна ще се окажат краткосрочни. При този сценарий прогнозите са за икономически ръст от 1,1 през 2014 г. и 1,3 през 2015 г.
Във втория сценарий на СБ се предполага, че предстои по-сериозен шок за икономическата и инвестиционната активност, ако се стигне до влошаване на геополитическата ситуация. При такъв развой на събитията за 2014 г. СБ прогнозира икономически спад от 1,8 % и постепено възстановяване на икономиката през 2015 г. с очакван ръст на БВП от 2,1 %.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.