Възстановяват закрита преди два месеца школа на МФ

Министерството за финансите е изпратило за обществени консултации проект на постановление, с което се възстановява закритата преди два месеца школа по публични финанси и се отпускат нови 91 500 лева за издръжка.
Мотиви няма. Лаконично се посочва, че с постановлението се възстановяват статутът, функциите и дейността на Школата по публични финанси като част от структурата на Министерството на финансите. Одобрени са и допълнителни разходи по бюджета на МФ за 2014 г., като средствата са предназначени да обезпечат дейността на Школата.
Припомняме, че липсата на мотиви или доклад към публикуваните за обществени консултации проекти е основание за отмяната на акта от съда.
Пълният текст на постановлението можете да видите тук:
Proekt_PMS-PFS_ MF-2014 2in1

Въпросите на коментатор.бг са:
1. Подкрепяте ли практиката всяко министерство да има свой собствен обучителен център, почивни бази, болници, детски градини и т.н?
2. Какво налага да се възстанови закритата школа при положение, че в Европа няма практика за съществуване на отделни ведомствени школи? Ведомствените школи са тежък соц по думите на бивш министър.
3. От кои разходи ще бъдат взети предвидените 91 500 лева, които могат да не бъдат направени ако школата продължи да работи като част от ИПА?
4. Какъв ще бъде размера на възнагражденията на персонала, при положение че за трима служители се отпускат 44 000 лева за 4 месеца?

Дата на откриване: 12.8.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 25.8.2014 г.

7 Comments

 1. Да я закриват, тия хрантутници пак ще се оядат, нали има Университети, те за какво са?
  Много пари са им отпуснали, поне на половината да им ги намалят, а другата да я дадат на пострадалите в наводненията.

 2. Уважаеми съименнико, прав сте, ама наполовина. На мен лично само веднъж са ми отказвали обучение и то защото беше в чужбина. Но това е защото имаме достатъчно пари за обучение и свестни човешки ресурси. Имам колега от голяма община, която не само не можеше да си позволи да го прати на скъп курс, ами като отиде на безплатен, му се наложи да спи при роднини в София – нямали и пари и за командировъчни. Доколкото знам на доста места има проблем с парите за обучение, по-скоро при нас ситуацията е изключение. Съответно за много колеги цената може да е решаваща, а не като при мен.

  Освен това е иронично, че безплатният курс е по-добър от платения, а и изглежда излиза по-евтин от него като се сметнат парите за един обучен. Така че разликата не е единствено в това как се движели парите.

  Аз Ви казвам – в института получих общи приказки от някакви преподаватели по всичко, а в школата получих информация конкретно за работата си и тя ми беше в пъти по-полезна. Не знам как дефинирате тясноведомственото обучение и феодалните старци и откъде я извадихте тази връзка, но оставям на Вас да си обасните защо моята практика не отговаря на вашата теория.

 3. Уважаемият Николай Втори явно пропуска факта, че институтът за широковедомствено обучение също получава пари от бюджета, при това многократно повече, но не му стигат, та иска и от администрациите.

 4. Уважаеми Николай,
  Гаранция, че курсът Ви на обучение в ИПА е бил безплатен за Вас. Двестата лева ги е платила Вашата администрация. От Вашите сметки става ясно, че и бившата Школа за тясноведомствено обучение също взема пари за обучението. Ерго и на двете места обучението струва пари. Разликата е как се движат парите. В ИПА администрациите си планират 200 лв. по бюджета и ги превеждат на ИПА. За 20 души по 200 лева общо 4000 лева. В бившата недозакрита школа се планират 4000 лева в бюджета на школата, с тях се плаща на преподаватели и за издръжка и пак е същото.
  Тясноведомственото обучение е страшен бич. То формира феодални старци, които не виждат по-далече от носа си.

 5. Аз пък не смятам, че трябваше да я закриват тази школа. Бил съм на курсове и в Института по публична администрация, и в Школата по публични финанси. От института взимат по двеста лева на човек, след което някакви преподаватели на свободна практика ни говорят общи приказки. Курсовете се провеждат из цяла София, включително в Банкя, по някакви апартаменти около Сточна гара, а колегата беше ходил на курс, който се провеждал в преустроен ГАРАЖ. В школата бяхме в зали в министерството, курсът беше практически и преподавателите бяха хората от министерството, които изготвят методологията, а не някакви дървени философи. И курсът беше безплатен.

  А от школата за тези 90 000 лева правят по 50-тина курса на година, ако сложим по 20 човека на курс (аз като съм ходил бяха по толкова), обучават над 1000 човека, по 90 лв на човек. А от института само за такса взимат повече, но освен това взимат и не знам колко от бюджета. А 44-те хиляди за персонал сигурно са и за преподаватели и чистачки, не само за служители, то е близко до ума. Аз по-скоро се чудя как така институтът по публична администрация хем взима такси от участниците, хем пари от бюджета, хем накрая качеството е по-ниско.

 6. От чисто правна гледна точка в материалите, които сте публикували не са налице основания за разглеждане на този проект.
  В такива случаи приложим е Закона за администрацията. § 16., ал.1 предвижда че общо числеността на персонала на администрацията на изпълнителната власт по чл. 36 – 38, установена в съответните устройствени актове към датата на влизането в сила на този закон, не може да бъде увеличавана.
  В ал.2 се допуска, че Министерският съвет съобразно своите правомощия може да извършва компенсирани промени в рамките на числеността на персонала по ал. 1 по предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити съгласувано със Съвета за административната реформа към Министерския съвет.
  В случая става дума за прехвърляне на три щатни бройки от Министерския съвет като първостепенен разпоредител с бюджет към министъра на финансите. Следователно наличието на съгласуване от страна на Съвета за реформа е задължителна предпоставка за стартиране на процеса. От представените материали не личи да е направено подобно съгласуване, а предполагам че в момента съвета въобще и не работи.

 7. Много сте сладки в желанието да представите нещата на по-достъпен език, но вероятно малко факти са нужни за да е ясна цялата картина.
  Значи през януари се прие Работим за Вас, Стратегията за реформа на администрацията до 2020 г.
  Там пише:
  стр.67 Ще се осъществи реформа на всички обучителни институции в
  администрацията, като целта е да се постигне единно управление на обучението на
  държавните служители. Необходимо е да се премахне дублирането на обучителни
  курсове, както и да се повиши ефективността на използването на бюджетни средства,
  чрез провеждането на целенасочена политика за подобряване и централизиране на
  обученията в администрацията.
  По-долу като главен приоритет е изведено, че тази цел ще бъде постигната с изпълнението на следните основни дейности:
  Извършване на реформа на обучителните институти в страната.
  В изпълнение на този главен приоритет през месец юни Школата по публични финанси се вля в Института по публична администрация. Трите бройки са това.Целта и ползите от това действие са безспорни. Така ИПА става наистина силен и разпознаваем обучителен институт.
  Какво правим сега:
  Отново връщаме трите бройки от ИПА и отново правим Школа по публични финанси. Какво ли се е случило? НяКой е отишъл при Порожанов и му е казал – виж искам да съм началник на двама души и Школата да си е наша, как тъй ще ни я вземат.

Leave a Reply

Your email address will not be published.