Съюзът на юристите поиска Борисов да оттегли предложения на ГЕРБ за промени в ЗСВ

Предлаганите промени в Закона за съдебната власт по отношение на магистратските организации са антидемократични и дискриминационни. Депутатите тласкат страната към тотално погазване на Конституцията и международните норми. Целите са да се отслабят магистратските професионални организации и на юристите в цялост, да се приглушат проявите им в публичното пространство.

Това заявява в отворено писмо Съюзът на юристите в България, пише Правен свят. То е подписано от председателя на организацията Владислав Славов и е адресирано само и единствено до премиера Бойко Борисов. То е по повод внесения законопроект за изменения в ЗСВ, с които се забранява външното финансиране на професионалните организации, а може да има такова само от членски внос и дарения от членове. Освен това се забранява участието на магистратите в управителните органи на сдружения на други юристи, което пряко засяга Съюза на юристите.

В писмото организацията дори дава сигнали за обявяване на бойкот на споразумението, което трябва да сключи с Висшия съдебен съвет за внедряване на система за единна идентификация на съдебните актове (Европейския идентификатор за съдебна практика ECLI).

От организацията поясняват, че се обръщат към Борисов, защото само той, като председател на ГЕРБ и премиер може да предизвика извънредно заседание на парламентарните групи на управляващата коалиция. СЮБ се надява на това заседание вносителите да бъдат убедени да оттеглят законопроекта, като определят предлаганите промени за „антидемократичните и дискриминационни“. Според Съюза на юристите измененията са противоконституционни (чл.44 и чл.6, ал.2 от Конституцията), нарушават международни актове и договори (чл.22, ал.1 от Пакта за политически и граждански права и чл.11, ал.1 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи), както и разпоредбите на Закона за нормативните актове.

Внесеният законопроект буди сериозни опасения, че народните представители (вносителите), тласкат страната към тотално погазване на българската Конституция и международни норми, като зад несъстоятелни мотиви се ограничават правата на магистратите за сдружаване, които не могат да съществуват в една правова държава. Навеждат и на мисълта, че целите са други – да се отслабят магистратските професионалните организации и на юристите в цялост, да се приглушат проявите им в публичното пространство.

Забележете, че предложената промяна на чл.195, ал.1, т.3  – текста „или други юристи“, предложен за заличаване, е приет именно по предложение на ПП ГЕРБ (ДВ, бл.1 от 2011г.).

Абсурдно е съдии и други магистрати да не могат да участват в управлението на СЮБ, организация, която самите те са създали„, се казва в становището.

СЮБ припомня и своята 90-годишна история. Създаден е през 1925 г. от Сдружението на българските съдии и от Съюза на българските адвокати, които изграждат „Дом на българските правници“ със собствени средства (сградата на ул. „Пиротска“ № 7, сега паметник на културата). Организацията обединява юридическата общност за защита на професионални интереси и решаване на проблемите ѝ. Тя се преобразува в Комитет на юристите в България (1956 г.) и е регистрирана като НПО „Съюз на юристите в България“ през 1966 г.

СЮБ е съучредител на Международната асоциация на юристите демократи (МАЮД), с над 140 страни-членки, чрез която организация на процеса на българските медици в Либия бяха допуснати първите международни наблюдатели – председателят на Средиземноморската асоциация на юристите и председателят на Арабската лига на юристите, изтъкват още от съюза. Добавят, че СЮБ е член и на Европейската асоциация на юристите за демокрация и защита правата на човека (ЕАЮД), а техни представители са в управителните органи и на двете организации.

В становището се сочи още, че СЮБ има над 3500 индивидуални и 21 колективни членове, сред които Висшият адвокатски съвет, Камарата на нотариусите в България, Камарата на частните съдебни изпълнители, Асоциацията на държавните съдебни изпълнители, Институтът за държавата и правото при БАН, Асоциацията на съдиите по вписванията, Съюзът на съдиите, Българската съдийска асоциация, Асоциацията на прокурорите, Камарата на следователите и др.

Всяка година Съюзът осъществява десетки обучителни и квалификационни семинари за юристи, в т.ч. и за разследващи полицаи; кръгли маси и дискусии за усъвършенстване на законодателството, за решаване на актуални проблеми – напр. за имотните измами, за статута на ВСС, за вещите лица, за строителното предприемачество и много др., без да получава каквато и да е издръжка от държавата.

Задължение на всяка държава е да подкрепя, развива и дори да финансира организации от неправителствения сектор, чиято дейност по принцип е насочена към подпомагане на държавното управление, с оглед на професионалния си капацитет, който притежават тези организации и възможността с по-малко средства да се постигат по-добри резултати„, казват още от Съюза на юристите.

Напомнят, че всички европейски съдилища и над 20 държави-членки на ЕС вече прилагат или са в процес на внедряване на система за единна идентификация на съдебните актове (Европейския идентификатор за съдебна практика ECLI). Поясняват, че целта на системата е облекчено намиране и запознаване със съответната практика.

Висшият съдебен съвет е определен за национален координатор на тази система, но същият преди 2 години отказа участие в проект за разработка и внедряване на системата, поради липса на средства за съфинансиране. През тази година със съгласието и съдействието на ВСС, СЮБ и АПИС Европа, кандидатстваха и спечелиха подобен проект по програма „Правосъдие“ на Европейската комисия с 20% съфинансиране със собствени средства. Продуктът от този проект ще бъде безвъзмездно предоставен на ВСС и българските съдилища. Предстои в близките дни да се подпише договор и да започне изпълнението му.

При това отношение към неправителствения сектор и специално към Съюза на юристите в България, изразено в проекта за ИДЗСВ (първият вносител е председателя на Правната комисия на Народното събрание) заявяваме, че няма да подпишем договора за изпълнение на спечеления проект, като се надяваме на намесата Ви и на решение в разумен срок за оттегляне на внесения законопроект„, заканват се от СЮБ.

Отвореното писмо завършва с думите, че ако някой в държавата търси конфронтация с промяната на ЗСВ, това не е Съюзът на юристите в България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.