Съюзът на съдиите сезира ЕК за промените в Закона за съдебната власт

Съюзът на съдиите в България /ССБ/ ще сезира ЕК и Европейския съд за правата на човека в Страсбург за последните промени в Закона за съдебната власт. Това става ясно от обръщение на магистратската организация изпратено до медиите.

Причината за решението на ССБ са приетите промени в ЗСВ, които предвиждат магистратите задължително да декларират, в едномесечен срок от влизането му в сила, членство в организации с нестопанска цел, от които не са изключени професионалните организации. Магистратската организация посочва, че тази промяна е само маскирана като осигуряваща “прозрачност”. Те припомнят, че “сковаващият ефект” от това задължение е отчетен и от най-авторитетните международни магистратски организации – Международната съдийска асоциация и МЕДЕЛ (Европейски магистрати за демокрация и свободи) в техни становища.

 

Съюзът на съдиите се обръща към членовете си, че срокът за подаване на декларация за членство в професионална организация изтича на 14.09.2017 г. Те уточняват, че всеки съдия може да декларира членство или да напусне по негова собствена преценка. Други промени в ЗСВ, които организацията определя като “противоконституционни и не по-малко опасни” и срещу които вече се обяви против са – задължителното и неподлежащо на никаква преценка отстраняване на магистрат, срещу когото е повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер, както и промяната членовете на ВСС и ИВСС след приключване на мандата им да се връщат в системата, на каквато длъжност поискат.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.