СЗО: Само 12% от хората по света живеят в градове с чист въздух

Едва 12% от хората, населяващи градовете, дишат атмосферен въздух, който отговаря на сатнадартите на Световната здравна организация (СЗО). Това става ясно от представия от СЗО доклад с резултатите от проверки на качеството на въздуха в 1600 града в 91 страни. Както може да се очаква, данните доказват, че в много градове от различни краища на света СА надвишени максимално допустимите концентрации от вредни вещества. В резултат на това гражданите им страдат от респираторни и др. сериозни заболявания.

Около половината от жителите на градовете дишат въздух, в който замърсяването надвишава най-малко 2,5 пъти пределно допустимите концентрации. Експертите на СЗО отбелязват, че през 2012 година от болести, предизвикани от замърсен атмосферен въздух СА починали 3, 7 млн. души на възраст под 60 години.

Сред основните причини за замърсяването на въздуха в големите градов ексерприте на СЗО посочват транспорта, енергоемкото жилищно строителство, прекомерното използване на енергия и развитието на промишлеността.

Авторите на новия доклад на СЗО посочват, че в някои градове все пак се забелязва подобряване на качеството на атмосферния въздух след прилагането на мерки Като забраната за използване на въглища за отопление, разширяване на ползването на чисти възобновяеми енергийни източници и допускането на автомобилни двигатели, отговарящи на най-високите екологични стандарти.

Според доклад на Европейската агенция по околна среда за същата година четири от 5-те най-замърсени градове на Стария континент са български – Перник, Пловдив, Плевен и Добрич

През октомври 2013 година „Ню Йорк таймс” реши да информира аудиторията си, че въздухът в големите български градове е най-мръсният и вреден въздух на територията на страна от Европейския съюз.
„Ако посещавате България, задръжте дъха си. Въздухът в малката черноморска страна е най-наситен с главните замърсяващи частици в сравнение с която да е друга страна в Европа”, написа вестникът. В информацията се допълваше, че въздухът в България е с най-високата концентрация на малки частици сажди, които могат да доведат до здравословни проблеми – от астма до рак, както и с най-високата концентрация на въглероден оксид и серен диоксид.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.