Съдията вече трябва да обяснява решението си

– Г-жо Желявска, какво представлява Българската съдийска асоциация (БСА), чийто председател сте?

– БСА е създадена още през 2006 година, но едва от 2011 г. на практика започна да функционира. Ние си поставихме една много оптимистична цел – да създадем нещо, което да работи и да е полезно както за нас, съдиите, и да защитава правата ни, така и за гражданите. Искахме и работим за повишаване доверието на обществото в магистратите на фона на всичките тези скандали и проблеми, които виждаме в съдебната система, инспирирани от всякакви хора и раздухвани по всякакъв начин. През годините виждаме, че за съжаление общественото доверие в магистратите става все по-ниско. На преден план се изнасят само отрицателните примери и се компрометира системата, което за всички нас като граждани на тази държава е много лошо. Въпреки това ние като асоциация с дейността си искаме да променим това, набираме скорост и в момента имаме вече над 400 членове, съдии от цялата страна. Много важно е, че в работата ни инициативите започнаха да излизат от самите съдии и осъзнахме, че всички трябва да работим, за да защитаваме правата си, а не да чакаме някой да ни даде нещо наготово.
Спечелихме и изпълняваме проект по Оперативна програма “Човешки ресурси”, който е свързан с подобряване на работата на неправителствените организации в сектора правосъдие, и смятаме тази проблематика за много важна.

– Асоциацията как защитава правата и интересите на съдиите?

– Основното и най-важно право на съдията е правото на труд, което трябва да бъде осигурено и гарантирано в съответствие с европейските и международните стандарти. По тези стандарти на съдията трябва да бъде дадена възможност да се труди при нормални условия, да е в състояние да приключва делата си в законовите срокове и да упражнява правото си на почивка, без да се налага да пише актовете си вкъщи. Защото, знаете ли, че ние сме съдии надомници! Съдиите работят и събота и неделя от вкъщи, но това никой не го казва, не става достояние на обществото. Не навсякъде, разбира се, но в по-големите съдебни райони свръхнатоварването е факт. Повтарям, съдиите работят и в почивните дни, същевременно са поставени при унизителни условия, когато става въпрос за повишение, например – което също е едно наше право, признато от Международната организация на труда. За това и ние от БСА сме подели кампания за промяна на сега действащия механизъм за атестирането и конкурсите на магистратите. Казано на простичък език – как съдиите да могат като всички хора, когато искат и заслужават да бъдат повишени.

– Какво трябва да се промени в досегашния механизъм?

– Това е един много порочен механизъм – конкурс чрез събеседване. Първо на магистрата му се прави атестация, едно оценяване, от комисия, съставена от колеги от по-висшестоящия съд. После тази атестация се изпраща за одобрение от Комисията по атестирането във ВСС и това е едната част от оценката. Другата част е едно събеседване, което се провежда от избрани с компютър комисии по отделни материи – гражданско право, наказателно право, търговско и административно право за различните съдебни нива. Цялото събеседване протича за няколко минути под формата на блиц интервю без уеднаквени критерии за всички комисии. Повечето колеги се притесняват, и с право, защото никога няма яснота нито какво ще ги питат, нито на базата на какво ще се образува оценката. Това е редът за повишение и за преместване от един град в друг. Голяма част от магистратите искат промяна.

– Предприели ли сте стъпки към такава промяна?

– По инициатива на колеги от СРС Софийската организация на БСА, която наброява около стотина членове, създаде работна група и изготви становище, което публикувахме на официалния ни сайт. По-нататък през април в Кърджали организирахме семинар, посветен изцяло на атестирането и конкурсите за магистратите. Имаше небивал интерес, дойдоха хора от цялата страна. Оформи се едно стегнато общо становище, че са необходими спешни законодателни промени. Работим изключително добре и с Асоциацията на прокурорите, които също изпратиха свои представители. Като резултат от всички общи действия и след широко проучване изготвихме проект за методика. Категорични сме, че е необходимо изменение на Закона за съдебната власт, за да може да се премахне този уродлив начин на кариерното израстване на магистратите. Подчертали сме, че за повишението на магистратите е важно да бъде взето предвид и мнението на административните ръководители. Защото преди време те бяха наричани председатели на съдилищата и поемаха отговорност по кадрови въпроси. А сега са превърнати в администратори.

– Какво е сътрудничеството ви с Висшия съдебен съвет?

– Трябва да отчетем огромната работа, която върши ВСС. Например той започва и провежда всички конкурси в системата, по проблема с натовареността, стреми се да осигури максимална прозрачност в работата си. Преди година и половина се създаде Граждански съвет към ВСС и ние сме негови активни членове. Постепенно този съвет започна да функционира и започнахме отделните НПО помежду си да се опознаваме, да работим заедно. Такава е целта и на нашия проект. Това повиши и доверието помежду ни.

– От ВСС какво мислят по въпроса?

– Този състав на ВСС беше критикуван от кого ли не, а всъщност направи много, за да може изобщо да започнат конкурсите в системата, в какъвто й да е вид, но да ги има. Защото без конкурси системата буксува. Например в София има много непопълнени места за съдии и се наложи те да се запълват с командироване от цялата страна. Има колеги, които са командировани дори за по 5 години и работят без никаква сигурност. Подобни проблеми има и в останалите големи съдилища. Всъщност ВСС свърши доста добра работа, защото започна да изчиства конкурсите. Създаде методика за атестирането. Работим много добре с Комисията по атестирането и конкурсите, която създаде две работни групи за облекчаване на сега действащия механизъм доколкото е възможно без законодателни промени.

– Все още ли съдиите говорят само с актовете си? Това разбираемо ли е за обществото?

– Времето, когато съдиите мълчаха и говореха само с актовете си, отмина. Живеем в съвсем друго динамично общество на интернет и бурно развитие на всичко и много голям интерес на обществеността към щекотливите проблеми. Съдиите трябва да излизат, да изразяват позицията си, да обясняват. Това е прозрачността. Именно за това ние сме решили да създадем една рубрика на официалния ни сайт за коментари на най-важните за съдебната система проблеми и теми от седмицата. В нея ще каним както представители на институциите и граждани, така и самите съдии. Защото съдията трябва да има позиция и да не се страхува да я заявява и отстоява. Трябва да има смелост и отговорност да излезе пред обществото и да обясни решението си. Такава е новата му роля в съвременния свят. Доста трудно обаче се пречупва психиката и мисленето ни, но това е едно от нещата, за които ще продължаваме да работим като професионална съдийска организация – да не ни е страх да бъдем себе си, да заявим позицията си и да я отстояваме. Да показваме, че сме достойни хора, които трябва да бъдат уважавани, защото работят за обществото.
Копирано от standartnews.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.