Съдебните такси – начин на употреба

Гласуваме електронно, ако съдът реши

Скандалът, който организираха няколко неправителствени организации и БСК, след като парламентът тайно гласува драстично повишаване на таксите за граждани и организации за касационно обжалване, даде резултат. ГЕРБ, които са автори на предложението за промени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), промушени в парламента без обществено обсъждане, както изисква Законът за нормативните актове, направиха крачка назад.

„Имаме две нови предложения, които предвиждат таксите да се вдигнат с по-малък размер от първоначалните предложения. Ще ги разгледаме в работна група и след това ще ги внесем на заседание на правната комисия”, каза пред „Икономист” Данаил Кирилов, шеф на правната комисия, който е и автор на първоначалното предложение за драстично повишаване на таксите. Кирилов уточни, че смята повишаването на таксите за наложително, защото са нереално ниски.

От правната комисия не съобщиха дали този път ще включат в обсъждането представители на гражданския сектор, или ще постъпят като предишния път и ще проведат заседанието си без участие на заинтересованите страни.

Как се вдигат таксите

В предложенията за първо четене, които минаха в пленарна зала, таксата за граждани за касационно обжалване става 90 лв., а едноличните търговци и общините ще плащат 450 лв. Депутатите приеха и когато има материален интерес, при касационно обжалване да се определя не фиксирана такса, а процент от интереса. Предвижда се съдът да взема 1 на сто от материалния интерес, но не повече от 3400 лв., а в случаите, когато материалният интерес е над 10 000 000 лв., таксата да е 9000 лв. Вносителите дават за пример Унгария, където има пропорционални такси при наличие на имуществен интерес и те достигат до 6%. Според вносителите с по-високите такси се дават „гаранции за по-ефективно и бързо правораздаване, ще се предотврати често срещаната в практиката злоупотреба с правото на жалба”. Те все пак предвиждат при касационното обжалване по дела за пенсионно, здравно и социално осигуряване да не се отчита материален интерес, а да има такси до 30 лв. за граждани и еднолични търговци и 200 лв. за организациите, държавните органи и общините. Отпада и възможността държавата да бъде освободена от такса.

В момента за касационно обжалване гражданите плащат такса 5 лв. Същата сума плащат и неправителствените организации. Т.е. с промените сумата за граждани се вдига 18 пъти, а за неправителствените организации 90 пъти. Търговските дружества пък са засегнати с 9 пъти увеличение на таксите, защото в момента те плащат по 50 лв.

Предложенията срещнаха съпротивата на Българската стопанска камара, която предупреди, че достъп до правосъдие ще имат тези с по-големи финансови възможности. Срещу предложенията възразиха след първо четене на закона и редица неправителствени организации, като най-активни бяха юристите от програма „Достъп до информация”, които обявиха текстовете за дискриминационни. Срещу драстичното повишаване на таксите се обяви и избраният от ВСС нов шеф на ВАС Георги Чолаков, който заяви, че те трябва да бъдат разумни и балансирани. Сегашният председател Георги Колев пък каза, че ВАС ще даде официално становище, ако негови представители бъдат поканени на заседание на правната комисия, преди промените да минат на второ четене. Според депутати обаче, с които „Икономист” разговаря, консултации с върховни съдии за първо четене на закона е имало и в тях е участвал зам.-председателят на ВАС Боян Магдалинчев, който е и едно от петте предложения на ГЕРБ за член на ВСС. „В работната група участваха съдии, но те не са били там в официално качество”, потвърдиха от ВАС. И мъдро отсъдиха, че по въпроса за таксите винаги ще има недоволни страни: „И да се вдигнат, ще има недоволни, и да не се вдигнат”. Върховните административни съдии обаче са съгласни, че таксите трябва да са балансирани и да не затрудняват достъпа до правосъдие.

Промените в АПК предвиждат освен повишаване на таксите и въвеждане на електронно правосъдие, с акцент върху електронно призоваване – по имейл и с есемес, както и прецизиране на текстовете за административния договор и споразумение, което означаваше, че тези промени трябваше да бъдат предварително обсъдени с всички заинтересовани страни.

Новите предложения

Новите предложения на ГЕРБ и „Обединени патриоти” за промени в таксите в касационното производство, които работната група ще разгледа, са две. Първото предложение предвижда таксите да се вдигнат от 5 на 70 лв. за граждани. За еднолични търговци и организации предложението е за 370 лв. Остава положението, когато има материален интерес, да не се дължи такса, а процент – 0,8, но не повече от 1700 лв. Когато става въпрос за материален интерес над 10 млн. лв., таксата да е в размер на 4500 лв.

Втората алтернатива, която е по предложение на Патриотите, е още „по-щадяща”. При нея таксата за гражданите се предлага в два варианта – 30 лв. или 50 лв., а за еднолични търговци и общините – 150 лв. или 230 лв. Когато има материален интерес, се предлага таксата да е процент от интереса, но не по-голяма от 1200 лв. за дела до 10 млн. лв., а за дела над тази сума да е 4500 лв.

Независимо от критиките на юристи, че досега таксите са били определяни в подзаконов акт и няма логика сега да се определят със закон, това положение остава.

Въпросите

На въпрос на сп. „Икономист” по каква методика се вдигат таксите, от ВАС отговориха, че финансовото министерство определя такава методика. „Таксите, и в частност съдебните такси представляват парично плащане, чието основание и размер се определят от държавата. Те се заплащат в полза на държавните учреждения с цел да покрият, ако не изцяло, поне частично разходите за извършване на дадена услуга – административна или правосъдна. Техният размер трябва да бъде такъв, че да не възпрепятства гражданите да получат съответната услуга, а когато това е защитата на техните права и законни интереси чрез разрешаване на спора им от съда – да не води до невъзможност гражданите да упражняват правото си на достъп до правосъдие“, коментира пред „Икономист” новите предложения на ГЕРБ и „Обединени патриоти” съдията от СРС Методи Лалов, който е и бивш административен ръководител на съда. Според него практиката в различните държави е различна и очевидно тя не е изследвана от вносителите на промените. „В някои европейски държави не се изисква да бъде платена такса за образуване на делото, тъй като се приема, че цената на съдебното производство се покрива чрез събраните данъци. В конкретния случай нито един от вносителите на законопроекта за изменени на АПК не е направил задълбочен анализ, не е проведено и дължимото обществено обсъждане защо таксите за касационно обжалване следва да се увеличат“, коментира Лалов. Той смята, че такса в размер на 5 лв., каквато се дължи понастоящем, не може да покрие дори частично разходите за касационното производство, а и не може да предотврати злоупотребата с правото на касационна жалба. Затова според него тя трябва или да бъде премахната, или да бъде увеличена. Но от това не следва, че таксите следва да бъдат увеличени произволно, а да се обосноват икономически и социално, което в конкретния случай не е направено.

„Предлаганите размери, макар и намалени след приемането на измененията на АПК на първо четене през юни 2017 г., са произволно избрани и поради това не е ясно дали могат да защитят фискалния интерес на държавата, а и създават риск да попречат на гражданите и техните организации да имат достъп до правосъдие, в случай че са неоправдано високи”, категоричен е Методи Лалов. И

Парламентът отхвърли ветото на президента

Съдебният контрол върху оценката за въздействието върху околната среда (ОВОС) на обекти с национално значение ще се осъществява само на една инстанция. Това реши парламентът, след като отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за околната среда. С тях се премахва втората съдебна инстанция по делата за обжалване на одобряване на оценка за въздействието върху околната среда на обектите с национално значение. Обекти с национално значение са наприемер строителството на автомагистрала „Струма“ през Кресненското дефиле. Според президента държавата трябва да създава не само регулации за съхраняването и възпроизводството на околната среда, но и за ефективен контрол за тяхното прилагане. Само така можела да изпълни конституционното си задължение за осигуряване опазването на околната среда. Президентът бе призован да наложи вето от 27 неправителствени организации, които смятат, че промените в закона ще отслабят съдебния контрол върху законосъобразността на мегапроектите и в областта на преноса на газ и нефт, автомагистралите, ТЕЦ-овете и ядрената енергетика. Според ГЕРБ отпадането на касационния контрол върху решенията по ОВОС няма да е проблем, доколкото процедурата по издаването на тези решения включва много подробни съгласувателни процедури, обществено обсъждане и контрол. Управляващите смятат, че отпадането на касационния контрол ще позволи да се избегнат дългите и тежки процедури по обжалване, които забавят инвестиционните проекти.

От БСП обявиха, че са готови на крайни мерки, защото държат на двуинстанционното производство. „Ще внесем закона в Конституционния съд”, обяви в парламента лидерът на БСП Корнелия Нинова.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.