Съдът уважи жалбата на подсъдимия Цветанов срещу МВР

Административен съд София-град (АССГ) отмени разпореждането на СДВР за извършване на полицейска регистрация на Цветан Цветанов. Делото бе образувано по жалба на бившия вътрешен министър, който сега е подсъдим и подследствен по няколко дела.

Съдът приема, че предмет на спор в това дело не е установяване съществуването на материалноправни предпоставки за извършване на полицейска регистрация спрямо Цветан Генчев Цветанов, а дали с действията си жалбоподателят е създал пречки за изпълнение на процедурата по регистрация, довели като последица до необходимостта от издаване на обжалваното разпореждане.

След като се запозна с доказателствените материали по делото и изслуша страните в съдебно заседание, съдът прецени, че в полицейското разпореждане не са изложени фактическите основания за издаването му, което е нарушение на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК и основание за отмяна по чл. 146, т. 3 от АПК. Липсва и позоваване на издадени други документи, чрез което да се допълнят мотивите на акта.

Издаването на разпореждане със съдържание като оспореното, а именно: да не възпрепятства полицейските органи при изпълнение на задълженията им във връзка с полицейската регистрация, не е част от регламентираната законова процедура по извършване на полицейска регистрация. Не необходимо издаване на изрично разпореждане спрямо привлеченото като обвиняем лице, защото задължението за извършване на регистрация не възниква от разпореждането, а по силата на закона.

СДВР се е престарало в желанието си да извърши полицейска регистрация на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов като обвиняемо лице като е издало допълнително разпореждане по въпроса, което не е било необходимо. Такъв извод може да се направи от решението на Административен съд София-град, който днес отмени разпореждането на полицейски инспектор от СДВР, коментира "Правен свят".

 Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.