Съдът отмени още една противозаконна общинска наредба

Оправдателна присъда по делата "Софийски имоти"

Административният съд в Стара Загора е отменил текстове от наредба за рекламната и информационна дейност в община Казанлък. Решението е след подаден протест от прокуратурата, съобщиха от държавното обвинение. Основанието за отмяната на текстовете е, че противоречат на закон.

Това е поредният случай, в който съдът отменя незаконна разпоредба, приета от общински съвет. Досега бяха отменени 14 такси за смяна предназначението на земи.

От началото на годината Върховната административна прокуратура (ВАП) е установила стотици общински наредби, в които има текстове, противоречащи на конституцията и законите. Протестирани са десет наредби в общините Несебър, Созопол, Царево, Велинград, Септември, Севлиево, Димитровград, Дупница, Аврен и Златоград, информира пресслужбата на ВАП.

Незаконните текстове се отнасят за несвойствени задължения на фирми и граждани при поставянето на преместваеми обекти, организирането на реклама и търговия, извършването на рекламна и информационна дейност.

В най-масовия случай нарушенията са при издаване на разрешения на лица, които имат задължения към общината. Поставени са изисквания за нотариално заверени удостоверения за липса на задължения по чл. 87, ал.6 от ДОПК, а законът изисква само писмена форма, без нотариална заверка.

Въведено е също изискване да се заплаща депозит за разноски при принудителното премахване на обекти. Със заявленията за поставяне на обекти се изискват декларации от гражданите, че по отношение на тях не е имало процедури за принудително премахване.

Оспорените разпоредби са в нарушение на конституцията и на принципа на правната сигурност – основен принцип на правото на ЕС, сочат от ВАП.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.