Съдът отмени платеното паркиране за живеещите в центъра

Административен съд София-град се произнесе с решение по делото, заведено от граждани срещу Столична община във връзка с платеното паркиране в центъра на София.

Съдът отмени текстове от Наредбата на СОС за организация на движението в града.

Обявени са за незаконосъобразни разпоредбите, с които е въведен режим на локално платено паркиране на автомобили на собственици и наематели на жилищни имоти, попадащи в „синя" и „зелена зона".

Изцяло са отменени следните правомощия на Общинско дружество „Център за градска мобилност", а именно:

– възможността дружеството да извършва оперативна дейност по премахване и изземване на прегради, знаци, табели и съоръжения;
– издаване, активиране, анулиране и контролиране на винетните стикери
– изработване, активиране и контрол на картите за паркиране на ППС за служебни нужди на територията на Столична община;
-принудително преместване на ППС на територията на Столична община;
– използването и прилагането на техническото средство ("скоба"), таксуването на собствениците или упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на блокираните ППС.
Съдът обяви за незаконосъобразни и нормите, с които е предоставено право на безплатно паркиране за служебни нужди на автомобили – собственост на общината и други структури на общинска издръжка.

Съдът отхвърли жалбите срещу правото на общината да въвежда режим за почасово платено  паркиране в „синя" и „зелена зона", както и тези срещу режима за платено паркиране „служебен абонамент".

Делото беше образувано по обща жалба на две сдружения: „Видовден", „Гражданско движение ДНЕС – общество срещу произвола" и на отделни граждани срещу текстове от Наредбата на СОС за организация на движението в София.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.