С промени в Изборния кодекс ГЕРБ предлагат ЦИК от 18 членове

Парламентарната група на ПП ГЕРБ внесе в деловодството на Народното събрание предложения за промени в Изборния кодекс, съобщиха от пресцентъра на партията. В промените се предвижда да се промени съставът на Централната избирателна комисия и ЦИК да се състои от 18 членове.
Промените в текстовете гласят: “Комисията се състои от 18 членове, включително председател, заместник – председатели и секретар, които се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции, както и по един член, предложен от партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. При назначаването на членовете на Централната избирателна комисия, извън тези по ал. 7, се запазва съотношението между представените партии и коалиции. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в комисията”.
В мотивите за промените се казва: “Парламентарна традиция и практика е, при конституиране на Централна избирателна комисия, както и на останалите комисии, ангажирани с произвеждането на различните видове избори, да се спазва съотношението между парламентарно представените партии, като се държи сметка и за партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент.
Съгласно чл. 46, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия се състои от 19 членове, вкл. председател, двама заместник-председатели и секретар. Така определеният състав, включва парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент. За предстоящите избори на 25 май 2014 г. за членове на Европейския парламент, представители в ЦИК следва да имат НДСВ и Синята коалиция. Резултатът от изборите е възможно да даде право на други политически субекти да имат представител в ЦИК. Справедливо е, съставът на членовете на ЦИК да бъде определен от парламентарно представените партии, към който състав да се добавят членове на партии и коалиции с избрани евродепутати.
Съставът на ръководството от 4 членове не дава отговор на въпроса какво се случва, ако парламентарно представените партии са по-малко или повече на брой от представените в настоящия парламент. Броят на заместник-председателите не следва точно да бъде определен в Изборния кодекс, а да се определя от броя на парламентарно представените партии в съответното Народно събрание като остане в сила разпоредбата на чл. 46, ал. 7, че за членове на ръководството на ЦИК не може да бъдат избрани лица, предложени от една и съща парламентарна група или от народни представители от една и съща парламентарна група.
Определената численост от 19 членове не позволява и да се спази съотношението между парламентарно представените партии в 42-то Народно събрание. При изчисления спрямо пълния състав на комисията без двете места, гарантирани за НДСВ и Синята коалиция, се ощетява ПП ДПС, тъй като независимо от преходния остатък получава общо двама члена, колкото има и партия “Атака”. Конфликтът може да бъде преодолян, само ако съставът на ЦИК за парламентарно представените партии е четно число. Справедливото разпределение, което отразява и паритета между партиите в 42-то Народно събрание и е най-близо до „19“ е „18“: ГЕРБ – 7 членове, БСП – 6, ДПС – 3, “Атака” – 2.
Централната избирателна комисия трябва да бъде от 18 членове, включително председател, заместник – председатели и секретар, които се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции, както и по един член, предложен от партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.
По този начин се преодоляват споровете около конституирането на ЦИК. Както държавните институции, така и обществото като цяло, има потребност от неоспорим състав на Централната избирателна комисия, което е гаранция за добре организирани и законно произведени избори на 25 май 2014 г. за членове на Европейския парламент, се казва в мотивите на ГЕРБ.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.