С пари от Европа БЧК наема жилища за бежанци

БЧК наема жилища за настаняване на бежанци, като с европейски средства осигурява плащането на месечния наем. Марияна Стоянова, ръководител на мигрантската служба към Червения кръст, поясни по БНР, че проектът не обхваща всички мигранти, а само хора, които вече са получили статут на бежанец или хуманитарна закрила, т.е. имат документи и право да пребивават в България.

Европейската комисия отпуска определени средства на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) и в случая тази възможност агенцията прехвърля на БЧК, за да може хората да излязат на външни адреси, разясни Марияна Стоянова. От думите й става ясно, че от тази възможност биха могли да се възползват около 700-800 човека, получили статут и обитаващи за момента различни центрове на Агенцията за бежанците, но нямащи финансовата възможност да ги напуснат и да си наемат жилища.

Настаняването на част от тези хора в жилища, наети от БЧК ще даде възможност за се освободят места в центровете на Агенцията за бежанци за новопристигнали.

БЧК работи по този нов за организацията ангажимент още от 22 юли, когато председателите на БЧК и ДАБ – Христо Григоров и Никола Казаков, подписаха споразумение за изпълнение на дейността „Прехвърляне на лица, получили международна закрила, от центровете за настаняване на външни адреси“.

Работата по това споразумение ще продължи до 15 юни 2016 г. Средствата за изпълнение се отпускат на ДАБ от Европейската комисия като част от безвъзмездното финансиране на спешни мерки за справяне на страната ни с безпрецедентния миграционен натиск.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.