Роман Василев подаде оставка, Цацаров не я прие

Заместник-градският прокурор на София Роман Василев тази сутрин е предявил чрез главния прокурор, до Висшия съдебен съвет, заявление за подаване на оставка. Поводът са резултатите от проверката на действията, осъществени от Роман Василев, заместник на градския прокурор – София, при изготвяне и отправяне на искания за използване на СРС, по случая с Николай Цонев и Тенчо Попов. Главният прокурор Сотир Цацаров е отказал да приеме заявлението за оставка на прокурор Роман Василев.

Прокуратурата днес публикува на интернет страницата си съобщение за резултатите на проверката.

По разпореждане на главния прокурор Сотир Цацаров, на 11 април 2013 г. започна незабавна проверка на действията, осъществени от Роман Василев, заместник на градския прокурор – София, при изготвяне и отправяне на искания за използване на специални разузнавателни средства. Проверката касае искания по чл. 13 ал. 2 ЗСРС, подписани от прокурор Василев по досъдебно производство № 4-1420/2010 г. на СГП по отношение на лицата Тенчо Попов, Петър Сантиров и Николай Цонев и е възложена лично на заместник на главния прокурор.

В хода на проверката са снети писмени обяснения от Роман Василев, от Цветлин Йовчев, председател на Държавна агенция „Национална сигурност” към м. март 2010 г., когато са извършвани действията по разследване по делото и от Иван Москов, специален агент в ДАНС по същото време. Г-н Йовчев е подписал разпорежданията по чл. 16 ал. 2 ЗСРС след писмените разрешения на съдии, тъй като специалните разузнавателни средства са били прилагани от специализирана дирекция на ДАНС, а г-н Москов е бил ангажиран с оперативни действия. Изискани са и допълнителни данни, включително преписки, водени в Инспектората на Върховната касационна прокуратура по отношение на заместника на градския прокурор.

От материалите, събрани при проверката и основно от обясненията на бившите служители на ДАНС е установено следното:

– всички действия, извършени от прокурор Василев в хода на разследването по досъдебното производство са били координирани с екипа, на който това разследване е било възложено и са били изцяло съгласувани с ръководството на прокуратурата – със заместник на главния прокурор;

– същият извод категорично може да се направи и по отношение на изготвянето, подписването и отправянето от Роман Василев, като наблюдаващ прокурор, на исканията за използване на специални разузнавателни средства спрямо Попов, Сантиров и Цонев;

– данните по чл. 14 ал. 1 т. 1 ЗСРС /фактите и обстоятелствата, даващи основание да се предполага, че се подготвя тежко престъпление – даване на подкуп/, посочени от прокурор Василев в искане от 18.03.2010 г., касаещо Тенчо Попов, включително и информацията относно предполагаемото място на предаване на парите /гр. Пловдив/, са били предоставени на наблюдаващия прокурор от оперативни работници на ДАНС. Изготвянето на такова искане до съответния съд също е било предмет на съгласуване с екипа и със заместник на главния прокурор.

След получаване на доклада от проверката днес следобяд, главният прокурор отказа да приеме заявлението за оставка на Роман Василев и да го представи на Висшия съдебен съвет, с оглед установените по-горе резултати – осъщественото съгласуване на действията на заместник-градския прокурор, включително и по исканията за използване на СРС, с административните му ръководители. Именно по тази причина, главният прокурор не намира основания за отговорност на прокурор Василев, се казва в съобщението на прокуратурата.

 

Сн. Offnews

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.