Ремонтът на АМ “Хемус” край Шумен ще се забави с месец

Лиляна Павлова: Търгът за АМ "Хемус" бе перфектен, но го анулираме и ще обявим нова обществена поръчка

Председателят на УС на АПИ инж. Лазар Лазаров направи извънредна инспекция на пътен възел Шумен – Белокопитово, за да анализира причините, довели до закъснение в строителните дейности на автомагистрала „Хемус“.

Анализът показва, че изпълнените бетонови работи не са достигнали необходимата якост и е необходимо допълнително технологично време за набиране на конструктивна якост. По тази причина не може да се пристъпи към изпълнение на следващите дейности от работния график, което налага удължаване на срока на строителните дейности най-малко с месец над разписания в договора. На обекта са и представители на лабораторията на АПИ, които да извършват замерване на качеството на влаганите материали, тъй като компромис с качеството няма да бъде допуснат. Те ще останат до приключване на работния процес.

Получих и нов преработен график с реални срокове за завършване на обекта, който предвижда удължаване на строителните дейности с 25 дни.

По договор пътният възел на Шумен – Белокопитово трябваше да бъде завършен на 15 юли. При инспекцията си на терен в края на миналата седмица установих значително забавяне в изпълнението на строително-монтажните дейности на целия участък. Изпълнителят на обекта призна, че не може да спази срокът за завършване на обекта както е по договор и поиска удължаване на времето за строителство по технологични причини.

След като се запознах детайлно с обема дейности, които трябва да бъдат извършени, изисках от строителя да бъде въведена пълна мобилизация за оставащите строително-ремонтните дейности.

Участъкът Белокопитово – Каспичан от автомагистрала „Хемус“ е с дължина близо 5 км. В него се изгражда най-големият пътен възел у нас – п. в. „Белокопитово“ с разгърната дължина 10 км. В участъка се изграждат 11 съоръжения. През пътния възел се осъществява връзката с път I-2 Русе – Варна и път I-4 София – Варна и пътя със Силистра.

Проектът е по програмата „Ново строителство“ на Агенция „Пътна инфраструктура“ и е на стойност близо 66 млн. лв. Средствата се осигуряват от държавния бюджет.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.