Реформата в администрацията започва от начало

Реформата в администрацията започва отначало. Това става ясно от качен на портала за обществени консултации в МС документ, който се нарича Оперативна програма “Добро управление” 2014 – 2020 г. Програмата е една от седемте оперативни програми, които ще бъдат изпълнявани в периода 2014-2020 г. Документът очертава рамката и определя приоритетите за финансиране от Европейския социален фонд в областта на административната реформа (вкл. електронното управление), реформата на съдебната система и техническата помощ за управлението и изпълнението на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС през програмния период.
Това е първият цялостен вариант на програмата, който съдържа пет приоритетни оси:
Приоритетна ос 1: Административно обслужване и е-управление
Приоритетна ос 2: Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса
Приоритетна ос 3: Прозрачна и ефективна съдебна система
Приоритетна ос 4: Техническа помощ за структурите на администрацията, участващи в управлението и усвояването на ЕСИФ
Приоритетна ос 5: Техническа помощ
Формулираните в документа приоритети за финансиране са изведени на база на консултации с представителите на администрацията, съдебната система и гражданското общество и съответстват на Стратегията за развитие на държавната администрацията 2014-2020 г. и проекта на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г., както и на актуалните стратегически документи в областта на съдебната реформа.
Документът съдържа и описание на механизмите, които ще се прилагат за осигуряване на ефективното управление на средствата от Европейския социален фонд. Документът е попълван в актуалния към момента образец за оперативна програма на английски език.
Въпроси на komentator.bg за консултация:
1. Смятате ли, че това са истинските проблеми на държавната администрация?
2. Необходимо ли е съдебната система да е част от тази програма?
3. Необходимо ли е на електронното управление да бъде придавано такова голямо значение предвид крайно незадоволителните резултати?
4. Необходимо ли е да има отделна ос за техническа помощ предвид неуспеха на съществуващата оперативна програма да опрости процедурите за кандидатстване и управление и отчитане на проектите?
5. Кои са най-важните дейности, които според Вас трябва да бъдат финансирани?
Очакваме Вашите коментари до 17 март.

Целият проект може да прочетете тук: OPGG (1)

3 Comments

 1. Колкото и да е странно, писането на стратегии, анализите за различни сектори, подготовката на нормативни актове, правилници и методологии, както и редица други важни за страната ни дейности са поверени на частни фирми. Дори за най-елементарни задачи на администрацията се наемат т. нар. външни експерти или консултанти, на които се плаща скъпо и прескъпо, за да отменят чиновниците в служебните им задължения.
  http://special.bg/?Channel=2&Issue=1058&Article=483913 Прочетете вестник Банкер

 2. Категорично възразявам срещу предвидените разходи за техническа помощ! Нали всяка оперативна програма има свои пера за техническа помощ и нали досега имахме цяло отделна оперативна програма? Мисля, че разходите за това спокойно могат да се намалят десетократно. Възмутена съм направо от тези дейности:
  – организиране на информационни събития, семинари, обучения, конференции, изложения, срещи и директна комуникация, включително интернет кампании.
  – Изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г.
  (НКС)
  – Целенасочена работа с медии с цел популяризиране изпълнението на
  ЕСИФ в България.
  – Осигуряване функционирането и провеждане на обучения на членовете
  на Националната мрежа на служителите по информация и
  публичност на програмите и други подобни.

 3. Изглежда този материал не е готов за обществено обсъждане. Какви са тези таблици, тези текстове малко на български, малко на английски? Не знам каква цел преследвате, но по този материал просто не може да има обсъждане.
  На второ място бих искал да попитам какво предвижда новата програма за да намали мизерията с начина, по който се управляват проектите. Моля ви кажете какво правите по този въпрос.
  И трето правилно ли разбирам, че 78 милиона са за техническа помощ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.