RBI намали до 1,2% прогнозата си за ръста на БВП в еврозоната

“Погледнато в перспектива, ръстът на БВП в Еврозоната от 0.2 % през първото тримесечие бе под нашите очаквания. Затова преразгледахме прогнозите си за ръста на Еврозоната през 2014 г. от 1.5 на 1.2 %. Въпреки това обаче, все пак виждаме слабо нарастване на икономическия ръст за втората половина на годината и очакваме пик от 2.0 % през 2015 г.”

Така започва Петер Брециншек, ръководител на Райфайзен Рисърч в Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) представянето на редовния анализ „Стратегически глобални пазари“, резюме от който разпространи пресслужбата на РБИ. – По-нататък се изтъква, че на този етап анализаторите на РБИ не предвиждат риск от дефлация в Еврозонта. И все пак, намаляването на цените на храните и електроенергията доведе до обща инфлация от 0.5 %, която е под основната ставка от 0.8 процента. Въпреки бавно покачващите се лихви, средната инфлация ще остане значително под целта на Европейската централна банка (ЕЦБ). Тази година очакваното ниво на инфлацията в Еврозоната е 0.8 %, а за 2015 г. умерено ще се покачва до 1.3 %, като и двете ставки са под целевото равнище на ЕЦБ от около 2 %, но са също така и далеч от дефлацията,” започва Петер Брециншек, ръководител на Райфайзен Рисърч в Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) представянето на „Стратегически глобални пазари“.

Точно обратното, натискът на цените в САЩ се повиши значително от пролетта насам и като пряк резултат от по-силния пазар на труда, потребителските цени се покачиха над прага от 2 % от май (на тримесечна база). Затова анализаторите на Райфайзен Рисърч преразгледаха своите прогнози за тазгодишната ставка на инфлацията в САЩ от 1.5 % на 1.9 %.

Централни банки: Фед на спирачките, ЕЦБ настъпва газта

На заседанието си на 18 юни Централната банка на САЩ – Фед обяви по-нататъшно намаляване на своите покупки на облигации с още 10 млрд. долара до месечната сума от 35 млрд. долара към месец юли и планира изцяло да спре покупките на облигации до есента. Въпреки това, все още се планира настоящото равнище на лихвените проценти да остане непроменено до средата на 2015 г. “Все още имаме сериозни съмнения, че Фед може и ще чака толкова дълго преди да увеличи основните лихвени проценти. Основният аргумент на финансовите власти – високата безработица, от известно време стана невалиден, тъй като очакваме дефакто пълна заетост, а процентът на безработицата в САЩ да се върне до едва 5.7 % до средата на 2015 г. Това в комбинация с инфлация от над 2 % трябва да бъде достатъчна причина за увеличаване на основния лихвен процент по-рано,” анализира Брециншек настоящите развития в САЩ.

За разлика от Фед и тяхното планирано излизане от много слабата парична политика, ЕЦБ тъкмо взе решение за цял пакет от допълнителни мерки. През есента може да последва програма за покупка на Обезпечени с активи ценни книжа. Основните лихвени проценти дефакто стигнаха най-ниската възможна граница. За края на 2015 г. се очаква нов цикъл от увеличение на основните лихвени проценти, тъй като тогава отрицателният реален лихвен процент вече няма да е адекватен, предвид очакваната по-силна икономика.

EUR/USD: Еврото под натиск

“Между януари и юни обменният курс EUR/USD се колебаеше между 1.349 и 1.393 според предишната ни прогноза за странично движение в рамките на исторически по-скоро тесни граници от около 1.35. Въпреки това обаче, за края на 2014 г. очакваме обменен курс EUR/USD от 1.30, тъй като спекулациите за по-ранното увеличаване на американските основни лихвени проценти могат да се засилят и така да се окаже натиск върху еврото,” дава общ преглед върху развитието на валутата Брециншек.

Разликата в доходността между германските и американските 2-годишни държавни облигации продължава да бъде основния определящ фактор за развитието на обменния курс. Докато доходността по 2-годишните американски държавни облигации се увеличи едва до около 0.5 %, благодарение на добрите икономически данни, доходността на германските всъщност леко намаля. Пазарът на държавни облигации в Еврозоната е силно повлиян от мерките на паричната политика. Наказателната ставка върху излишъка на ликвидността в банковата система и щедрият достъп до средства на централните банки насърчава големи инвестиции най-вече в краткосрочни държавни облигации. Предвид неотдавнашния ход на ЕЦБ, германските 2-годишни държавни облигации реално нямат възходящ натиск, докато в САЩ продължава възходящата посока.

Все още има потенциал за печалби на капиталовите пазари

Възходящата тенденция, която започна за индекса MSCI World през март 2009 г. измина дълъг път по отношение на своята продължителност и увеличение на цените (плюс 172 % на база обща възвръщаемост). В сравнение с историческата средна стойност (от 1969 г.), в момента виждаме стойност малко над средната за MSCI World в размер от 5 %. Според анализаторите на Райфайзен Рисърч това се дължи главно на фундаментални фактори (ръст на приходите, доходи от дивиденти) и само една четвърт се дължи на увеличението в оценките. Като дългосрочна перспектива беше постигната средна номинална възвръщаемост от 9 % (над 10 години, на годишна база) при сегашните нива на оценка. Затова анализаторите смятат, че сегашният цикъл все още не е към своя край, а точно обратното – все още показва допълнителен потенциал за печалба.

“При много опростена оценка на възвръщаемостта, при отчитане на годишен процент на инфлация от 2 % и годишен дискаунт от 2 процентни пункта, за да се отразят цялостните по-ниски темпове на икономически растеж и ръст на доходите, ние все пак вярваме, че дългосрочен реален потенциал за възвръщаемост от 5 % на годишна база преди такси и данъци е реалистичен”, разкрива своята гледна точка за развитието на капиталовите пазари Вероника Ламер, Началник количествени изследвания и развиващи се пазари в Райфайзен Рисърч.

“Имайки предвид неотдавнашния допълнителен спад в перспективите за представяне на алтернативните безрискови инвестиционни продукти с фиксирана лихва, профилът на риска и възвръщаемостта на глобалните акции продължава да изглежда атрактивен. Това е така дори в още по-голяма степен, тъй като ние предвиждаме възстановяване в глобалната икономическа активност в обозримо бъдеще и така ръстът на приходите от почти 9 %, приет като консенсус за тази година изглежда доста правдоподобен за MSCI World,” продължава Ламер.

От регионална гледна точка MCSI САЩ се откроява в негативна светлина, тъй като тяхната оценка изглежда висока в сравнение както с техните собствени исторически нива, така и с техните глобални партньори. За този индекс дългосрочните перспективи за възвръщаемост са много по-малки от описаните по-горе, поради вероятното намаляване на оценките и по-ниските средносрочни перспективи за ръст на приходите.

Въз основа на тази оценка, обаче, по-добро представяне за стратегическите инвеститори се очаква при европейските акции, тъй като има и потенциал да наваксат изоставането си. Още по-интересни връзки могат да се намерят при различните капиталови пазари в развиващите се страни като Китай. Също така японският капиталов пазар има атрактивни цени и трябва да се възползва от притока на пенсионни фондове.

Капиталовите пазари в развиващите се страни наваксват разликата

“Развиващите се пазари започват да се подобряват, както се очакваше, и да се възползват от първата икономическа стабилизация на Китай и надеждата за структурни подобрения в Индия и Бразилия. Затова ние видяхме стабилни резултати през последните седмици, които очакваме да продължат”, казва Ламер.

През последните седмици китайският капиталов пазар се възползва от икономическото стабилизиране на Народната република. Индексът HSCE отчете ръст от 7.6 % от началото на май и все още се отличава с атрактивна оценка в сравнение с развитите и другите развиващи се пазари (PER: 7.6). В същото време, прогнозираният ръст на приходите от 4.6 % на годишна база за 2014 г. е също доста по-нисък от предишните години. Независимо от това, за третото тримесечие се очакват постоянни положителни резултати, въпреки че съществува риск от повишена волатилност по отношение на недвижимите имоти и финансовия пазар.

Акциите са с умерен превес

“Нашият портфейл за третото тримесечие на 2014 г. продължава да бъде балансиран с умерен превес на акциите. Сегментът на акциите има дял от 53 %, сегментът на облигациите на 42 %, а останалите 5 % са инвестирани в алтернативни инвестиции като недвижими имоти,” казва Ламер. “В рамките на сегмента на акциите се фокусираме върху Европа и развиващите се пазари, но и американският фондов пазар има голямо тегло. В сегмента на облигациите предлагаме да се държат повече от половината от него в сигурни европейски и американски държавни облигации, и да се направи микс от държавни облигации от ЦИЕ, еврооблигации и евро корпоративни облигации, завършва Ламер.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.