Разходите на Агенцията за приватизация догонват приходите

Народните представители приеха внесения от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол отчет за работата й в периода от 1 януари до 30
юни 2014 г. От документа става ясно, че през първото полугодие на м. г. в агенцията от дейностите по приватизация и следприватизационен контрол са постъпили 2 352 454 лева, а за покриване на разходите са изразходвани 1 784 212 лева.

Агенцията отчита общо три приватизационни продажби с договорени плащания от 1 333 700 лева. Като резултат на следприватизационен контрол в агенцията са постъпили плащания по разсрочени вноски от цената и неустойки, както и плащания по съдебни и изпълнителни дела за неустойки и лихви, общо в размер на 1 039 413 лева.

Основни причини за малкия брой приватизационни продажби остават тенденцията на намалена инвестиционна активност в страната, отлагане или забавяне на приватизационни процедури по искане на ресорните ведомства, влошеното финансово-икономическо състояние на предлаганите обекти.

Намаляването на числеността на персонала с 40 души, както и преместването на имуществото и организиране на работата на агенцията на нов адрес са причина за изоставане в изпъленние на планираните дейности по приватизация и следприватизационен контрол, отчитат от Агенцията.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.