Райфайзенбанк: Само три страни в ЕС се справят по-добре от България

През третото тримесечие българската икономика продължава да се развива по начина, наблюдаван и през първото полугодие на 2012 г., се посочва в редовния месечен макроикономи- чески анализ на данните (към края на ноември), подготвен от анализаторите на Райфайзенбанк (България) ЕАД. Брутният вътрешен продукт нараства с 0.9% на годишна база, което е в рамките на очакваното. По-добро от прогнозите на банката е развитието при потреблението и инвестициите, които са се увеличили спрямо същото тримесечие на 2011 г. съответно с 3.1% и 5.1%.

Същевременно, по-неблагоприятна от предвижданата е динамиката на износа на стоки и услуги, чийто растеж е 0% на годишна база, вследствие на слабия икономически растеж в ЕС.

Последните данни за европейските икономики не са особено обнадеждаващи, свидетели бяхме и на официалното отчитане на нова рецесия в Еврозоната, коментира главният икономист на банката Калоян Ганев. Според него, на този фон реализираният икономически растеж на България може да се интерпретира като умерено положително явление, доколкото само балтийските страни, Полша, Словакия и Малта се справят по-добре от България.

Положителен е фактът, че динамиката на вътрешното търсене успя да компенсира забавянето по линия на външния сектор, добави Ганев. – Като се има предвид слабото последно тримесечие на 2011 г., очакванията ни са за продължаване на положителните развития в ключовите макроикономически показатели на страната и през четвъртото тримесечие на 2012 г.

Анализаторите на банката обаче отбелязват, че натрупаната до момента инфлация е по-висока от първоначалните предвиждания, като в края на годината се очаква стойност от порядъка на 4.4-4.6%.

Безработицата през третото тримесечие е намаляла от 12.3% до 11.5%, като тази стойност отразява стагниращ пазар на труда и липса на нови възможности за заетост.

Бюджетният баланс с натрупване преминава на отрицателна територия (-0.1% от БВП) след пет поредни месеца на излишъци, като за края на годината се очаква дефицитът да е значително под реализираната през 2011 г. стойност от 2.1%.

Кредитният растеж се забавя на годишна база през октомври, а спрямо предходния месец практически липсва нарастване. Забавя се и нарастването на депозитите, като въвеждането на данък върху лихвите от депозитите от януари 2013 г. е едно от вероятните обяснения.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.