Райфайзенбанк обучи 600 свои служители по европроект

Райфайзенбанк (България) ЕАД завърши проект за обучение на служителите си по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съобщиха от пресцентъра на банката.

Над 690 служители, от които над 250 ръководители на отдели, ръководители в офиси и над 430 специалисти кредитиране на физически лица, малки и средни предприятия, специалисти обслужващи частни клиенти, специалисти занимаващи се със събиране на вземания и Мобилни банкови консултанти взеха участие в обучения на теми „Управление на промяната с фокус върху осигуряване на качество и добавена стойност за клиента” и „Планиране, организиране и управление на оперативни дейности”.

Преминалите обученията служители успяха да усъвършенстват своите ключови компетентности, знания и умения, чрез които Банката ще отговори на постоянно повишаващите се очаквания на клиентите в областта на обслужването, предлагането на банкови продукти и услуги; ще подобри комуникацията, както и планирането, организацията, и управлението на основни оперативни дейности в различните си структурни звена. Това ще придаде специфична добавена стойност за всички настоящи и бъдещи клиенти.

Общата стойност на втория реализиран от Райфайзенбанк проект по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” възлиза на 197 550.80лв., от които финансовият принос на Оперативната програма е в размер на 137 890.46лв.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.