Райфайзенбанк: Износът расте, инфлацията също

При динамиката на външната търговия се наблюдава силно положително развитие на износа на стоки през ноември (11.0% номинален растеж на годишна база), като същевременно при вноса се забелязва слабо покачване спрямо същия месец на предходната година (0.5%). Последното е интерпретирано и като вероятни слабости на вътрешното търсене. Това се посочва в традиционния месечен анализ на последните макроикономически данни, налични към края на месец януари 2013 г., направен от Райфайзенбанк (България) ЕАД.

Отчетената динамика на външната търговия е сред основните причини за нетипично положителната текуща сметка през месеца в размер на 89.7 млн. евро, с което и натрупаният от началото на годината баланс по нея също остава положителен (50.3 млн. евро).

Поскъпването на хранителните стоки и услугите са посочени като основните причини за отчетената в края на 2012 г. 4.2% инфлация.

Анализаторите на банката отчитат продължаващ спад на промишленото производство през ноември (-1.8% на годишна база), както и спад на вътрешната търговия (-7.4% спрямо ноември 2011 г.). Същевременно строителната продукция продължава да нараства (годишен растеж от 1.1%), като определящият фактор е динамиката на инженерното строителство, докато сградното строителство отново се връща към спад.

Пазарът на труда е цитиран като една от основните проблемни области на българската икономика, с регистрираната в края на годината безработица от 12.5%, въпреки че банката е очаквала по-голям ръст на показателя от началото на зимата.

В анализа е отчетено и значително по-доброто от прогнозираното изпълнение на бюджета – дефицитът за 2012 г. е 0.5%, при планирано в Закона за държавния бюджет салдо от -1.3%.

Макроикономистите на банката отбелязват и спада на дела на лошите кредити в края на последното тримесечие на 2012 г. до 16.62%, при 17.25% през третото тримесечие на същата година.

„Спадът на лошите кредити, който Българската народна банка регистрира в края на миналата година, е преди всичко резултат от отписване на кредити от балансите на банките.”, коментира главният икономист на Райфайзенбанк Калоян Ганев. „Няма промяна в икономическата ситуация, която да предполага устойчиво намаление на показателя. Последното може да се случи едва след като икономиката започне да регистрира по-съществен икономически растеж, съответно когато започне да се възстановява заетостта. Прогнозата ни за нарастване на БВП с 1.5% през 2013 г. означава, че сме все още далеч от подобно развитие.”, допълни Ганев.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.