Работодателите заплашват да напуснат тристранката

Вече два месеца и половина (от 28 ноември 2014 г.) Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не се е събирал на редовни заседания, а в същото време се приемат ключови за социалната и икономическата политика решения, вкл. законодателни. Това се изтъква в отворено писмо, разпространено
от БСК, което е подписано от председателите на четирите работодателски организации – Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара /БСК/, Българската търговско промишлена палата и Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България.

Драстичен пример в това отношение, според работодателите са приетите в края на декември 2014 г. промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), въвеждащи т.нар. право на свободен избор между универсалните пенсионни фондове и Националния осигурителен институт.

Важни нормативни промени се внасят в МС без обсъждане в НСТС, посочват още работодателите. Особено притеснителна според тях е наложилата се практика промени в трудовото и осигурително законодателство да се инициират от министри и да се внасят от народни представители, а не от Министерския съвет, чрез което се
заобикаля НСТС, а промените се приемат без съгласуване със социалните партньори.

Работодателите отбелязват, че е станало традиция социалният министър Ивайло Калфин да представя пред обществото идеи за нормативни промени, несъгласувани по съответния законов ред със социалните партньори. По-тревожното е, че тези идеи съвпадат с очакванията само на синдикатите, а позициите и интересите на
работодателите биват грубо пренебрегвани, пише в писмото.

Работодателите напомнят, че по аналогичен начин е било въведено и т.н. инкриминиране на укриването на осигурителни плащания. Те призовават управляващите да преосмислят подобен маниер на работа и да възстановят нормалното функциониране на органите за партньорство на национално ниво. В противен случай, не виждаме смисъл в участието на нашите организации като членове на един неработещ обществен орган. По тази причини заявяваме готовност
за напускане НСТС, ако правителството не промени незабавно порочната практика за заобикалянето му по ключови проблеми на социално-икономическото ни развитие, заявяват в писмото си работодателите.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.