Публикуваха за обществено обсъждане стратегия за ББР

По предложение на служебните министри на финансите Кирил Ананиев и на икономиката Теодор Седларски правителството трябва да приеме Стратегия за дейността на Българската банка за развитие (ББР) за периода 2017-2020 година.документ
Проектът на документа е изготвен от ръководството на държавната ББР и е предложен за обществено обсъждане в петък. Срокът за получаване на коментари е 26.03. 2017 г.

За почти 20-годишната си история ББР се утвърди като финансова и кредитна институция, с почти 1,7 млрд.лв. балансово число и балансиран рисков профил, пише в уводната част на Стратегията, където са набелязани и проблемните моменти в развитието на институцията. Като най-голям неуспех се сочи неуспехът на ББР да защити необходимостта от държавна гаранция на пасивите си. Като важни, но неуспешни за банката са определени опитите за участие в инициативата JEREMIE на Европейския съюз. “В определени периоди от развитието си, провежданата непоследователна политика на банката и поемането на неприсъщи, и неосъществими цели и задачи, в т.ч. програми за пряко кредитиране на малки и средни предприятия (при отсъствие на клонова мрежа), неглижиране на он-лендинг програмите и логичното свиване на обемите им, преекспонираните очаквания за уреждане на проблемни вземания чрез аутсорсване, доведоха не само до загуба на интерес у банките-партньори, но и предизвикаха съмнения в статута на банката като банка за развитие”, пише още в частта за текущото състояние и проблемите на Стратегията на ББР до 2020 година.
Като недостатък са посочени и многократните кадрови промени в ръководството на ББР, което е било съпроводено от текучество на кадри, както и забавяне в работата с търговските банки в страната, експертите по министерствата, които имат отношение към управлението на европейски средства. В доклад на служебните министри Ананиев и Седларски се посочва, че “ключов приоритет, заложен в Стратегията, ще бъде развитието на програмите за индиректно финансиране на малките и средни предприятия.
Ще продължи търсенето на възможности за разнообразяване на предлаганите програми и продуктови линии, като с висок приоритет ще бъдат предекспортното и експортно финансиране; мостово финансиране на проекти по оперативни програми, в подкрепа на усвояването на фондове на ЕС; финансиране за изпълнение на национално и/или регионално значими проекти, в т.ч. и по възложени мандати; дългосрочно инвестиционно и проектно финансиране за технологично обновление, повишаване на конкурентноспособността и ефективността на икономическите субекти и пр.” Тригодишната стратегия за дейността на ББР ще бъде приета в началото на март месец.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.