Проверяват санирани блокове за нередности

Депутатите гласуваха още 1 млрд. лв. за саниране

По разпореждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ресорният заместник-министър Малина Крумова ще направи проверки на сгради, санирани по Националната програма за енергийна ефективност. Поводът са получени сигнали за проблеми при изпълнение на дейностите по санирането.

Проверката ще започне от Мездра утре, 23 май,  в жилищен блок, в който се прояви теч заради валежи по време на започналите обновителни дейности.

С цел повишаване на контрола върху избраните изпълнители по програмата, на 10 май министър Николай Нанков изпрати писмо до общинските и областните администрации, както и до Националното сдружение на общините в Република България, с препоръка за извършване на периодични проверки на завършените обекти, като в тях бъдат включвани и представители на сдруженията на собствениците.

В писмото се препоръчва още при констатирани дефекти или некачествено изпълнение те да бъдат отстранявани от съответния изпълнител и за негова сметка в рамките на договорения гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи за сграда, реновирана със средства от Националната програма.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.