Проверката на НАП не е открила нарушения в БХК

Проверката на Националната агенция по приходите (НАП) на получените финансирания от БХК и тяхното изразходване и отчитане за периода от 2007 г. до 2012 г. не е открила нито едно нарушение. Това съобщава на страницата си в интернет БХК като се позовава на публикуваните на 6 март резултати от проверката на НАП.
БХК припомня, че тази проверка бе разпоредена на 8 януари, като НАП отказа да съобщи повода за проверката, но даде да се разбере, че тя е по сигнал.
НАП констатира, че всяко дарение от донорите се предоставя за осъществяването на конкретен проект, като в договора, сключен между БХК и съответния донор, изрично е упоменато за какво ще се използват получените средства. Също така проверката е установила, че всички средства са изразходени съобразно волята на дарителите.
Като организация винаги сме се стремили към повече прозрачност на дейностите и финансирането на БХК. Организацията от 14 г. прави годишните си отчети публични. Те могат да се видят от нашите донори на интернет страницата на БХК, пише в информацията на сайта на БХК. Там се изтъква също, че Комитетът остава загрижен, че „държавната институция НАП бе превърната в оръдие за разчистване на сметки от страна на политическа партия ВМРО-БНД”.
„Данъчните проверки като средство за репресия не са нещо ново в България. БХК разполага с проверена информация, че през последните няколко години те са били използвани срещу неудобни на властите политически партии, неправителствени организации и бизнеси. В редица авторитарни режими по света те са изпитан метод за налагане на контрол върху критиците на властта. Ще припомним, че от самото начало на формирането на новото правителство, БХК неколкократно го подложи на публична критика във връзка с негови действия, които влизаха в остър конфликт с върховенството на правото и правата на човека”, завършва информацията на БХК за приключилата проверка от НАП.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.