Промените в Закона за жп транспорта могат да доведат до наказателна процедура за България

Предлаганите текстове за изменение на Закона за железопътния транспорт съдържат текстове, които могат да доведат до т.нар. „инфрийджмънт“ – наказателна процедура срещу България . Спорните текстове са свързани с опита на транспортното министерство да извади функциите на ИА „Железопътна администрация“ по разследване на железопътни произшествия и да ги възложи на други структури, включително и на НК „Железопътна инфраструктура“. Според становище на доц. Симеон Ананиев – председател на Асоциацията на българските железопътни компании подобни действия противоречат на директивата на ЕС за безопасността на железопътния транспорт.
„При разследване на произшествия /без тежките/, в проекта на ЗИЗЖТ, се предоставя разследването на жп произшествия и инциденти на НКЖИ и съответния превозвач, т.е. без независим национален орган. Все едно при произшествие с участие на автомобили и други участници в движението, страните сами да съставят протокол за произшествието и т.н. Този проект на ЗИЗЖТ показва неразбиране на новите условия и реалности на жп превозите в България и ЕС, като ще доведе до неминуемо конфликти между жп превозвачи и НКЖИ, съставяне на отделни документи и съдебни дела.“, се казва в анализа.
Според Ананиев при разследване на произшествия, ИАЖА бяга от отговорност като разследващ орган, т.е. ще се обезличи като НОБ и „Национален разследващ орган” за Р.България, като има опасност да се превърне в чиновническа служба за отговори на жалби и становища, без дейност, един вид като пощенска кутия на ЕРА (Европейска железопътна агенция – б.р.).
Добрите новини са свързани с променените текстове, които бяха атакувани като лобистки от браншови и неправителствени организации и принудиха министерството да изтегли проектозакона за преработка. Докато в предишния вариант се предвиждаше жп превози да могат да се извършват и без лиценз, а само със сертификат за безопасност, сега те са променени. С новите промени без лиценз ще могат да се извършват такива превози единствено в частни клонове извън националната железопътна мрежа.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.