Промени в закона ще стимулират отговорното родителство

Със 115 гласа „за“, 21 „против“ и 4 „въздържал се“ парламентът прие промените в Закона за семейните помощи предложени от Министерски съвет.

Предлаганите изменения в закона са свързани основно с насърчаване на отговорното родителство, въвеждане на по-висок интензитет на подпомагане до трето дете, по-голяма социална справедливост при предоставяне на семейни помощи. За първи път в Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) се предлага дефиниция на понятието „семейни помощи” и се регламентират основните функции на органите на изпълнителната власт. С оглед на по-добро и бързо административно обслужване на дирекциите „Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане се предоставя право на достъп до определени бази данни, както и се осигурява предоставянето на информация по служебен път. Семейните помощи се систематизират, като се определят на еднократни и месечни и се предоставят в пари и/или в натура. Във връзка с това се предлага използването на понятието помощи в натура, а не въведеното през 2006 г. понятие „социални инвестиции”, което на практика се използва в много по-широк смисъл във всички сфери на социалната, икономическата, регионалната и други политики.

Народните представители отхвърлиха други три законпроекта за семейните помощи на АТАКА, БДЦ и Патриотичния фронт.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.